Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF i instrumentów typu ETP w czerwcu 2011 roku – dane wstępne

Według wstępnych danych opublikowanych przez BlackRock, po minimalnym spadku w czerwcu (-3,9 mld USD, -0,3%), wartość aktywów ulokowanych w funduszach typu ETF na świecie wyniosła w końcu I półrocza 1 442,7 mld USD. Drugi z kolei spadek aktywów ETF-ów (w maju zmniejszyły się o 23,2 mld USD) był wynikiem pogorszenia koniunktury na światowych parkietach – indeks MSCI World wyrażony w USD zniżkował w czerwcu o 1,7%. W całym pierwszym półroczu 2011 r. aktywa ETF-ów na świecie odnotowały jednak wzrost o 131,4 mld USD, czyli o 10,0%. W tym samym okresie globalny indeks rynków akcji MSCI World wyrażony w dolarach amerykańskich wzrósł o 4,0%.

Co ciekawe, spadek wartości aktywów funduszy ETF zanotowano jedynie na kontynencie północnoamerykańskim oraz w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki. W Stanach Zjednoczonych wartość środków finansowych ulokowanych w ETF-ach spadła o 10,5 mld USD (1,1%) do 984,0 mld USD, natomiast w Kanadzie o 0,2 mld USD (0,5%) do 41,7 mld USD. Minimalny spadek wartości aktywów dotknął także kraje Bliskiego Wschodu i Afryki (o 0,1 mld USD (3,7%) do 2,6 mld USD. W pozostałych regionach świata, mimo niepewnej sytuacji na giełdowych parkietach, rynki funduszy ETF odnotowały wzrost aktywów. W Europie zwiększyły się one o 3,0 mld USD (0,9%) do 321,2 mld USD, w Azji (bez Japonii) o 2,2 mld USD (3,7%) do 61,2 mld USD, w Japonii o 1,4 mld USD (4,7%) do 31,2 mld USD, zaś w Ameryce Łacińskiej o 0,5 mld USD (4,6%) do 11,3 mld USD.

W końcu I półrocza 2011 r. fundusze ETF były oferowane przez 146 instytucji finansowych, czyli o 4 więcej niż przed miesiącem; w pierwszej połowie tego roku na rynku pojawiło się w sumie 12 nowych providerów. Wprowadzenie pierwszych ETF-ów na rynki giełdowe planuje obecnie 41 firm. Największymi dostawcami (emitentami) funduszy ETF w końcu czerwca 2011 r. w ujęciu globalnym były: iShares (620,7 mld USD – 43,0% rynku, 474 fundusze ETF), State Street Global Advisors (204,2 mld USD – 14,2% rynku, 137 funduszy) oraz Vanguard (175,2 mld USD – 12,2% rynku, 69 funduszy). Trzej ww. providerzy są także zdecydowanymi liderami rynku ETF w Stanach Zjednoczonych (daleko za nimi znajdują się PowerShares, ProShares i Van Eck Associates Corp.), natomiast w Europie największe środki finansowe zgromadziły fundusze iShares (116,3 mld USD – 36,2% europejskiego rynku, 168 funduszy ETF), Lyxor Asset Management (53,5 mld USD – 16,7% rynku, 161 funduszy) oraz db x-trackers (51,0 mld USD – 15,9% rynku, 172 fundusze). Ogółem w Europie fundusze ETF oferuje 40 instytucji finansowych. Instrumenty te notowane są na 23 europejskich giełdach papierów wartościowych.

Według danych BlackRock napływ netto kapitału do funduszy ETF i produktów typu ETP był w czerwcu dodatni i wyniósł aż 13,7 mld USD (dane dla Stanów Zjednoczonych, Europy, Kanady i Ameryki Łacińskiej). Akcyjne ETF-y i ETP odnotowały jednak napływ netto kapitału w wysokości 9,0 mld USD, z czego 5,8 mld USD przypadło na fundusze ETF i instrumenty typu ETP naśladujące zachowanie indeksów rynków rozwiniętych, natomiast 3,2 mld USD na instrumenty odwzorowujące indeksy rynków emerging markets. Również instrumenty indeksowe dające ekspozycję na rynek długu zanotowały w czerwcu wysokie dodatnie saldo napływu netto kapitału – podmioty te pozyskały o 4,7 mld USD więcej kapitału, niż wyniosła wartość wycofanych z nich środków. W Europie napływ netto środków finansowych do ETF-ów sięgnął w czerwcu 3,8 mld USD. Najlepsze saldo osiągnęły ETF-y iShares (1,6 mld USD) i UBS Global Asset Management (1,0 mld USD); w tym samym okresie największy odpływ kapitału odnotowały ETF-y db x-trackers (-0,4 mld USD).

Najczęściej wykorzystywanymi przez providerów funduszy ETF indeksami giełdowymi na świecie w końcu maja były indeksy MSCI (w 453 ETF-ach ulokowano 366,9 mld USD) oraz Standard & Poor’s (325,6 mld USD – 355 ETF-ów). Sporą popularnością wśród providerów cieszą się również indeksy Barclays Capital (126,4 mld USD – 100 ETF-ów) oraz STOXX (105,3 mld USD – 290 ETF-ów).

Według danych BlackRock aktywa akcyjnych ETF-ów (equity ETFs) zmniejszyły się w czerwcu jedynie o 6,2 mld USD (0,5%) do 1 151,6 mld USD. W tej grupie ETF-ów największymi aktywami zarządzają fundusze z ekspozycją na rynek północnoamerykański (578,0 mld USD), na rynki emerging markets (244,8 mld USD) i na rynek europejski (143,2 mld USD). Aktywa dłużnych funduszy ETF (fixed income ETFs) wzrosły o 4,3 mld USD (1,9%) do poziomu 232,8 mld USD. Towarowe fundusze ETF (commodity ETFs) odnotowały drugi z kolei spadek wartości zarządzanych środków finansowych – tym razem o 2,0 mld USD (3,7%) do 52,3 mld USD.

100 największych funduszy ETF na świecie odpowiada za 61,8% aktywów całego rynku. Aktywa 246 funduszy są wyższe niż 1 mld USD, aktywa 1 800 funduszy nie przekraczają 100 mln USD, 1 460 funduszy zarządza środkami finansowymi, których wartość nie przekracza 50 mln USD, a 549 funduszy ETF zarządza środkami finansowymi o wartości poniżej 10 mln USD.

Liczba funduszy ETF na świecie w czerwcu wzrosła o 78 do 2 825. W I półroczu 2011 r. ich liczba wzrosła o 365 (14,8%). W tym okresie uruchomiono 393 nowe ETF-y, natomiast 8 zostało wycofanych z obrotu giełdowego, a 20 zostało połączonych z innych funduszem. Fundusze ETF na świecie posiadają ogółem 6 229 linii notowań. Instytucje finansowe planują obecnie uruchomienie 1 037 nowych ETF-ów.

W czerwcu 2011 r. średnia dzienna wartość obrotu tytułami uczestnictwa (mierzona w dolarach amerykańskich) wyniosła 68,0 mld USD.

Na świecie w końcu czerwca funkcjonowały także 1 162 instrumenty finansowe typu ETP (exchange-traded product), o 4 więcej niż w maju. Posiadają one 1 798 linii notowań na 23 giełdach. Ich emitentami jest 57 instytucji finansowych. Ulokowano w nich 183,4 mld USD – o 6,8 mld USD (3,6%) mniej niż miesiąc wcześniej.

Według danych BlackRock na świecie w końcu I półrocza 2011 r. na 52 giełdach notowanych było łącznie 3 987 instrumentów finansowych typu ETF i ETP (w sumie 8 027 linii notowań) pochodzących od 182 emitentów. Ich łączne aktywa wynosiły 1 626,1 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.