Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF i instrumentów typu ETP – październik 2011 r.

Po dwóch z rzędu miesiącach dotkliwych spadków wartości aktywów funduszy ETF i instrumentów typu ETP na świecie (wywołanych głównie przeceną akcji znajdujących się w ich portfelach), w październiku nastąpiło odwrócenie trendu i gwałtowny wzrost aktywów ETFs i ETPs. Według danych opublikowanych przez BlackRock suma środków ulokowana w funduszach ETF wzrosła w minionym miesiącu aż o 140,5 mld USD (11,3%) do 1386,1 mld USD. To nie tylko największy (w ujęciu wartościowym) miesięczny wzrost aktywów tych funduszy w 2011 r., ale prawdopodobnie także największy wzrost w historii. Globalny rynek instrumentów typu ETP (oprócz funduszy ETF do tego grona należą również exchange-traded commodities, exchange-traded notes i exchange-traded instruments) odnotował w październiku wzrost aktywów o 149,7 mld USD (10,5%) do 1577,5 mld USD. Złożył się na to dodatni napływ kapitału w wysokości 26,5 mld USD oraz pozytywny wpływ wycen instrumentów finansowych oraz kursów walutowych w wysokości ok. 123 mld USD. W tym samym okresie globalny indeks rynków akcji MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI) wyrażony w USD wzrósł o 10,6%. Od początku 2011 r. aktywa ETF-ów zwyżkowały o 74,8 mld USD, czyli o 5,7%, a instrumentów typu ETP o 94,9 mld USD (6,4%). Od początku tego roku do wszystkich instrumentów typu ETP napłynęło ok. 138 mld USD nowego kapitału netto.

Według danych BlackRock październikowy napływ netto kapitału do instrumentów finansowych typu ETP na świecie (dane dla Stanów Zjednoczonych, Europy, Kanady i Ameryki Łacińskiej) w wysokości 26,5 mld USD był najwyższy w tym roku – dotychczas najlepszymi miesiącami pod tym względem były kwiecień (25 mld USD), lipiec (23 mld USD) i marzec (17 mld USD). Napływ netto kapitału odnotowały w październiku przede wszystkim akcyjne ETP – 21,3 mld USD. Dodatnie saldo stało się także udziałem dłużnych i towarowych ETP – odpowiednio 4,6 i 0,6 mld USD.

Biorąc pod uwagę tylko rynek funduszy ETF, aktywa akcyjnych ETF-ów zwiększyły się w październiku aż o 148,1 mld USD (15,7%) do 1094,4 mld USD. Aktywa dłużnych funduszy ETF wzrosły o 9,7 mld USD (4,0%) do poziomu 251,7 mld USD. Natomiast towarowe fundusze ETF odnotowały spadek wartości zarządzanych środków finansowych o 17,4 mld USD (33,1%) do 35,2 mld USD, przy czym w decydującym stopniu wynikało to w dokonanych przez BlackRock zmian w klasyfikacji funduszy ETF (instrumenty posiadające ekspozycję na producentów surowców i towarów zostały w październiku przeniesione z kategorii „commodity” do kategorii „global equity”).

Analiza zmian wartości aktywów funduszy ETF w ujęciu geograficznym pokazuje, iż rynek tych instrumentów finansowych rósł w październiku we wszystkich regionach świata. W Stanach Zjednoczonych wartość środków finansowych ulokowanych w ETF-ach wzrosła aż o 102,6 mld USD (12,2%) do 943,6 mld USD (68,1% globalnego rynku tych instrumentów), w Europie o 25,1 mld USD (9,4%) do 292,5 mld USD (21,1% globalnego rynku), w Azji (bez Japonii) o 4,8 mld USD (8,9%) do 58,7 mld USD (4,2% globalnego rynku), w Kanadzie o 4,2 mld USD (11,1%) do 41,9 mld USD (3,0% globalnego rynku), w Japonii o 1,9 mld USD (5,6%) do 35,7 mld USD (2,6% globalnego rynku), w Ameryce Łacińskiej o 1,6 mld USD (16,3%) do 11,4 mld USD (0,8% globalnego rynku), a w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki o 0,2 mld USD (9,5%) do 2,3 mld USD (0,2% globalnego rynku).

W końcu października instrumenty typu ETP były oferowane przez 189 instytucji finansowych, o 2 więcej niż miesiąc wcześniej. Największy udział w rynku ETP w ujęciu globalnym posiadały: iShares (612,0 mld USD – 38,8% rynku), State Street Global Advisors (273,8 mld USD – 17,4% rynku) oraz Vanguard (170,5 mld USD – 10,8% rynku). Łączna wartość aktywów ETP tych trzech firm stanowiła w końcu października 67% ogółu aktywów globalnego rynku exchange-traded products. Trzej ww. providerzy byli także zdecydowanymi liderami rynku ETF w Stanach Zjednoczonych (z udziałami na poziomie – odpowiednio – 42,2%, 24,1% i 15,8%), natomiast w Europie liderami były iShares (33,9% europejskiego rynku ETP), db x-trackers/db ETC (14,8%) i Lyxor (12,2%).

Liczba funduszy ETF na świecie wzrosła w październiku o 37 (1,3%) do 2950 (6546 linii notowań). Od początku 2011 r. ich liczba wzrosła o 490 (19,9%). Liczba pozostałych instrumentów finansowych typu ETP zwiększyła się natomiast w minionym miesiącu o 13 (1,1%) do 1202. Łącznie na giełdach papierów wartościowych w końcu października notowane były zatem 4152 instrumenty typu ETP posiadające w sumie 8394 linii notowań (listings). Największymi (pod względem wartości ulokowanych aktywów) instrumentami typu ETP w końcu października 2011 r. były: SPDR S&P 500 (90,9 mld USD), SPDR Gold Trust (68,7 mld USD), Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (46,1 mld USD) oraz iShares MSCI EAFE Index Fund (37,6 mld USD). Najwięcej nowych aktywów w tym roku (netto) pozyskały natomiast: iShares DAX (DE) (11,05 mld USD), Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (8,33 mld USD), db x-trackers ETF (5,73 mld USD) oraz iShares MSCI EAFE Index Fund (4,39 mld USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.