Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF i instrumentów typu ETP – marzec 2012 r.

Mimo nieco gorszych nastrojów panujących na rynkach giełdowych w minionym miesiącu, marzec 2012 roku był czwartym z kolei bardzo miesiącem wzrostu wartości aktywów funduszy ETF. Według danych BlackRock wartość aktywów netto funduszy ETF na świecie wzrosła w marcu o 12,2 mld USD (0,8%) osiągając kolejny rekordowy poziom – 1536,7 mld USD. Globalny rynek instrumentów typu ETP (oprócz funduszy ETF do tego grona zalicza się również exchange-traded commodities, exchange-traded notes i exchange-traded instruments) odnotował w marcu mniejszy wzrost aktywów (o 7,2 mld USD (0,4%) do 1727,5 mld USD), co było spowodowane niewielkim spadkiem wartości aktywów innych ETPs niż fundusze ETF (o 5,0 mld USD). W pierwszym kwartale 2012 r. aktywa ETF-ów na świecie wzrosły o 185,8 mld USD (13,8%), a aktywa globalnego rynku instrumentów typu ETP o 203,1 mld USD (13,3%). Kluczowe znaczenie dla wzrostu wartości aktywów ulokowanych w tych instrumentach miał wzrost wycen instrumentów finansowych oraz kursów walutowych, który wyniósł 135,7 mld USD.

W marcu do instrumentów typu ETP napłynęło 14,7 mld USD nowego kapitału netto (wartość nabyć pomniejszona o wartość umorzeń). Choć to o 3,9 mld USD mniej niż w lutym i 19,4 mld USD mniej niż w styczniu tego roku, w sumie w pierwszym kwartale 2012 r. do ETPs napłynęło 67,3 mld USD – to rekordowy wynik w historii (w analogicznych okresach poprzednich lat), o 57% lepszy niż najlepszy dotąd pierwszy kwartał 2011 r. Rezultat ten okazał się lepszy także o ponad 50% od wyniku osiągniętego w IV kwartale 2011 r. (44,8 mld USD) – po raz ostatni taka sytuacja zdarzyła się w 1996 r! (uwagi na cyklicznie duże napływy kapitału w ostatnim kwartale danego roku, pierwszy kwartał roku następnego okazywał się z reguły pod tym względem znacznie gorszy).

Według danych BlackRock największy udział w marcowym napływie netto kapitału do instrumentów finansowych typu ETP na świecie (dane dla Stanów Zjednoczonych, Europy, Kanady i Ameryki Łacińskiej) miały akcyjne ETP – 6,8 mld USD, w szczególności zaś instrumenty powiązane z indeksami rynku północnoamerykańskiego (+7,4 mld USD). W tej kategorii największym zaskoczeniem – in minus – okazał się odpływ kapitału z ETPs z ekspozycją na rynki emerging markets (-1,0 mld USD) – w dwóch poprzednich miesiącach napłynęło do tych produktów aż 14,6 mld USD nowego kapitału. Dodatni napływ środków odnotowały ww. instrumenty z szeroką ekspozycją rynkową (+1,3 mld USD), natomiast inwestorzy wycofywali kapitał z instrumentów dających ekspozycję na konkretne rynki (Tajwan, Chiny, Brazylia, Meksyk, Korea Południowa) (-2,4 mld USD). Wysokie (choć nie aż tak duże jak w styczniu) dodatnie saldo stało się w marcu udziałem dłużnych ETP – pozyskały one 5,8 mld US, z czego 3,6 mld USD przypadło na instrumenty z ekspozycją na obligacje korporacyjne z ratingiem inwestycyjnym i typu high yield (w całym pierwszym kwartale saldo wpłat i wypłat do tego typu produktów wyniosło aż 16,5 mld USD – 85% ogólnego salda dłużnych ETP). Towarowe ETP zanotowały w marcu saldo na poziomie (+1,0 mld USD), zaś do alternatywnych ETP napłynęło w minionym miesiącu netto 1,7 mld USD (4,2 mld USD w całym kwartale) – najwięcej do zmiennościowych ETP (volatility ETPs) powiązanych z indeksem VIX.

Analizując sam rynek funduszy ETF, aktywa akcyjnych ETF-ów zwiększyły się w marcu o 8,8 mld USD (0,7%) do 1214,6 mld USD. Aktywa dłużnych funduszy ETF wzrosły o 4,1 mld USD (1,5%) do 281,7 mld USD. Natomiast towarowe fundusze ETF odnotowały spadek wartości zarządzanych środków finansowych o 0,8 mld USD (2,2%) do 35,0 mld USD.

Motorem wzrostu aktywów funduszy ETF na świecie w marcu był rynek amerykański. Wartość środków finansowych ulokowanych w ETF-ach notowanych na tamtejszych parkietach wzrosła o 17,9 mld USD (1,7%) do 1077,9 mld USD (70,1% globalnego rynku tych instrumentów). Aktywa ETF-ów rosły także w: Japonii – o 0,6 mld USD (1,6%) do 39,0 mld USD (2,5% globalnego rynku), Kanadzie – o 0,7 mld USD (1,4%) do 49,0 mld USD (3,2% globalnego rynku) oraz w Ameryce Łacińskiej – o 0,2 mld USD (1,9%) do 11,0 mld USD (0,7% globalnego rynku). Spadek wartości aktywów odnotowały rynki funduszy ETF w Europie – o 2,7 mld USD (0,9%) do 298,8 mld USD (19,4% globalnego rynku), w Azji (bez Japonii) – o 4,3 mld USD (6,8%) do 58,5 mld USD (3,8% globalnego rynku) i w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki – o 0,2 mld USD (7,7%) do 2,4 mld USD (0,2% globalnego rynku).

W końcu marca 2012 r. różnego rodzaju instrumenty typu ETP były oferowane w sumie przez 197 instytucji finansowych (o dwie więcej niż przed miesiącem). Największy udział w rynku ETP w ujęciu globalnym posiadały: iShares (677,2 mld USD – 39,2% rynku), State Street Global Advisors (fundusze SPDR) (304,9 mld USD – 17,6% rynku) oraz Vanguard (205,5 mld USD – 11,9% rynku). Łączna wartość aktywów ETP tych trzech firm stanowiła w końcu marca 69% ogółu aktywów globalnego rynku exchange-traded products. Trzej ww. providerzy byli także zdecydowanymi liderami rynku ETF w Stanach Zjednoczonych (z udziałami na poziomie – odpowiednio – 41,3%, 23,9% i 16,9%), natomiast w Europie trzy czołowe pozycje zajmowały iShares (36,0% europejskiego rynku ETP – 120,3 mld USD), db x-trackers/db ETC (14,3% – 47,9 mld USD) i Lyxor Asset Management /SocGen (12,5% – 41,8 mld USD).

W marcu globalnie największy napływ netto środków finansowych do instrumentów typu ETP odnotowały Vanguard (4,8 mld USD) oraz State Street Global Advisors (4,5 mld USD). W USA największy napływ netto kapitału odnotowały również Vanguard (4,8 mld USD) oraz State Street Global Advisors (4,6 mld USD). W Europie najlepsze saldo nabyć i umorzeń stało się udziałem iShares (1,5 mld USD) i Source Markets (0,8 mld USD).

Liczba funduszy ETF na świecie wzrosła w marcu o 24 (0,8%) do 3169 (6795 linii notowań). Liczba pozostałych instrumentów finansowych typu ETP wzrosła o 31 (2,5%) do 1281 (1927 linii notowań). Łącznie na giełdach papierów wartościowych w końcu I kwartału 2012 r. notowanych było 4450 instrumentów finansowych typu ETP posiadających w sumie 8722 linii notowań.

W pierwszych trzech miesiącach 2012 roku uruchomiono w sumie 229 nowych instrumentów typu ETP, których łączne aktywa w końcu marca wynosiły 3,7 mld USD. W czołowej dziesiątce produktów o największych aktywach obecnych było 5 instrumentów notowanych na parkietach europejskich (największe aktywa zgromadził J.P. Morgan Macro Hedge US TR Source ETF – 223 mln USD), 3 instrumenty notowane są na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku (największe aktywa zgromadził Kyobo AXA Power K200 ETF – 220 mln USD), natomiast dwa ETF-y są przedmiotem obrotu na amerykańskich giełdach (największe aktywa zgromadził iShares Barclays U.S. Treasury Bond Fund – 300 mln USD).

Największymi (pod względem wartości ulokowanych aktywów) instrumentami typu ETP w końcu marca były: SPDR S&P 500 (105,6 mld USD), SPDR Gold Trust (69,0 mld USD), Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (54,3 mld USD), iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (39,6 mld USD) oraz iShares MSCI EAFE Index Fund (38,1 mld USD). Najwięcej nowych aktywów pozyskały w I kwartale 2012 roku Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (6,4 mld USD), PowerShares QQQ Trust (4,2 mld USD) oraz iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond Fund (3,5 mld USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.