Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF i instrumentów typu ETP – listopad 2011 r.

Po ogromnym wzroście wartości aktywów funduszy ETF (exchange-traded fund) i instrumentów typu ETP (exchange-traded product) na świecie w październiku, w listopadzie rynek ten ponownie doświadczył spadku wartości zarządzanych aktywów. Nie był jednak on tak znaczący jak w sierpniu i we wrześniu – tym razem według danych opublikowanych przez BlackRock suma środków ulokowana w funduszach ETF zmalała w minionym miesiącu o 38,6 mld USD (2,8%) do 1347,5 mld USD. Globalny rynek instrumentów typu ETP (oprócz funduszy ETF do tego grona należą również exchange-traded commodities, exchange-traded notes i exchange-traded instruments) odnotował w listopadzie spadek aktywów o 34,4 mld USD (2,2%) do 1543,1 mld USD. Złożył się na to odpływ netto kapitału w wysokości 0,6 mld USD (miesiąc wcześniej napłynęło netto 26,5 mld USD nowych środków finansowych) oraz negatywny wpływ wycen instrumentów finansowych oraz kursów walutowych w wysokości ok. 34 mld USD. W tym samym okresie globalny indeks rynków akcji MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI) wyrażony w USD zniżkował o 3,2%. Od początku 2011 r. aktywa ETF-ów zwyżkowały o 36,2 mld USD, czyli o 2,8%, a wszystkich instrumentów typu ETP o 60,5 mld USD (4,1%). Od początku tego roku do wszystkich instrumentów typu ETP napłynęło netto 137,6 mld USD nowego kapitału.

Według danych BlackRock listopadowy odpływ netto kapitału do instrumentów finansowych typu ETP na świecie (dane dla Stanów Zjednoczonych, Europy, Kanady i Ameryki Łacińskiej) w wysokości 0,6 mld USD był pierwszym takim zjawiskiem w tym roku – dotychczas nawet w najgorszych miesiącach (pod względem koniunktury rynkowej) wartość nabyć przewyższała wartość umorzeń. Odpływ netto kapitału odnotowały w listopadzie przede wszystkim akcyjne ETP – 8,5 mld USD. Dodatnie saldo stało się natomiast udziałem dłużnych i towarowych ETP – odpowiednio 3,7 i 4,0 mld USD; Co ciekawe w przypadku dłużnych ETPs mamy do czynienia ze stałym napływem nowego kapitału w całym 2011 r. Ponadto w pierwszych trzech kwartałach br. do saldo nabyć i umorzeń w ich przypadku wyniosło 35 mld USD, co stanowiło 33% ogółu nowych aktywów pozyskanych przez fundusze o stałym dochodzie (resztę pozyskały aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne); w dwóch poprzednich latach wskaźnik ten oscylował wokół 10-11 procent. Warto dodać, iż w ujęciu geograficznym do instrumentów ETP notowanych w Stanach Zjednoczonych napłynęło netto 0,3 mld USD, natomiast z instrumentów ETP notowanych na giełdach europejskich odpłynęło netto 1,3 mld USD.

Biorąc pod uwagę sam rynek funduszy ETF, aktywa akcyjnych ETF-ów zmniejszyły się w listopadzie o 37,4 mld USD (3,4%) do 1057,0 mld USD. Aktywa dłużnych funduszy ETF spadły o 0,9 mld USD (0,4%) do poziomu 250,8 mld USD. Natomiast towarowe fundusze ETF odnotowały spadek wartości zarządzanych środków finansowych o 0,4 mld USD (1,1%) do 34,8 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.