Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF – grudzień 2010 r.

Według opublikowanych przez BlackRock ostatecznych danych o rynku funduszy ETF na świecie w końcu grudnia 2010 r., wartość aktywów ulokowanych w tytułach uczestnictwa exchange-traded funds wzrosła w ostatnim miesiącu 2010 roku o 80,3 mld USD (6,5%) do 1 311,3 mld USD. W całym 2010 roku aktywa ETF-ów wzrosły o 275,2 mld USD, czyli o 26,6%.

Średnia roczna stopa wzrostu aktywów funduszy ETF w skali globalnej w ostatnich pięciu latach wyniosła 26,1%, a w ostatnich 10 latach 33,2% (dla produktów typu ETF parametry te wynoszą odpowiednio 60,7% i 42,2%). W Stanach Zjednoczonych średnia roczna stopa wzrostu aktywów funduszy ETF w ostatnich pięciu latach wyniosła 24,4%, a w ostatnich 10 latach 29,8%, natomiast w Europie odpowiednio 38,9% i 83,0%.

Według danych firmy analitycznej Strategic Insight, cytowanych przez BlackRock od stycznia do października 2010 roku napływ netto środków finansowych do ETF-ów na świecie wyniósł +140,3 mld USD. W tym samym okresie z tradycyjnych funduszy inwestycyjnych (bez ETF-ów) wypłacono netto 139,7 mld USD.

Według danych BlackRock w końcu 2010 r. 80,4% aktywów funduszy ETF zgromadzonych było w funduszach posiadających ekspozycję na rynki akcji (1 053,8 mld USD), w tym najwięcej w funduszach z ekspozycją na rynek północnoamerykański (39,9% – 523,2 mld USD), w ETF-ach z ekspozycją na rynki emerging markets (18,1% – 237,6 mld USD) oraz w funduszach posiadających ekspozycję na rynek europejski (9,3% – 121,4 mld USD); pozostałe środki zostały ulokowane w ETF-ach z ekspozycją na rynek Azji i Pacyfiku (82,3 mld USD), rynek globalny (bez USA) (63,7 mld USD) oraz rynek globalny (25,6 mld USD). 15,8% aktywów w końcu grudnia stanowiły środki finansowe ulokowane w funduszach ETF z ekspozycją na rynek instrumentów dłużnych (207,3 mld USD), zaś 3,5% aktywów zostało ulokowanych w ETF-ach posiadających ekspozycję na rynek surowców i towarów (45,7 mld USD). Pozostałe 0,4% aktywów to środki zgromadzone przez walutowe, mieszane i alternatywne ETF-y.

ETF-y są notowane na giełdach w 40 krajach świata – w 20 państwach europejskich (Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania), 12 azjatyckich (Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny, Hongkong, Indie, Indonezja, Japonia, Malezja, Singapur, Korea Południowa, Tajwan i Tajlandia), trzech w Ameryce Północnej (USA, Kanada, Meksyk), dwóch w Ameryce Południowej (Brazylia i Chile) i w regionie Pacyfiku (Australia i Nowa Zelandia) oraz jednym w Afryce (RPA). Największym rynkiem funduszy ETF na świecie w końcu grudnia były Stany Zjednoczone – wartość aktywów notowanych tam tytułów uczestnictwa exchange-traded funds wyniosiła 891,0 mld USD. W Europie największymi rynkami były: Niemcy (110,7 mld USD), Wielka Brytania (66,7 mld USD), Francja (59,9 mld USD) i Szwajcaria (38,0 mld USD). Liderami w regionie Azji i Pacyfiku były natomiast Japonia (32,2 mld USD), Hongkong (26,3 mld USD) i Chiny (10,1 mld USD).

Aktywa 100 największych funduszy ETF stanowiły w końcu grudnia 63,1% aktywów globalnego rynku exchange-traded funds. Zdecydowanie największym funduszem jest SPDR S&P 500, który zarządza aktywami o wartości 89,9 mld USD. Na drugim miejscu znajduje się iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (47,6 mld USD), na trzecim Vanguard Emerging Markets (44,6 mld USD), a na czwartym iShares MSCI EAFE Index Fund (36,9 mld USD). Kolejne pozycje z aktywami przekraczającymi 20 mld USD zajmują: iShares S&P 500 Index Fund (25,8 mld USD) oraz PowerShares QQQ Trust (22,1 mld USD). Wszystkie ww. ETF-y są notowane na giełdach w Stanach Zjednoczonych. W Europie największymi aktywami zarządza Lyxor Euro STOXX 50 (8,3 mld USD), w Kanadzie iShares S&P /TSX 60 Index Fund (11,7 mld USD), a w Japonii TOPIX ETF (8,3 mld USD). Od początku 2010 roku najbardziej wzrosły aktywa Vanguard Emerging Markets (+25,2 mld USD) i iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (+8,4 mld USD).

Według danych BlackRock w końcu 2010 r. na świecie funkcjonowało 2459 funduszy ETF. Najwięcej z nich to akcyjne ETF-y (1885) – w tym 580 posiada ekspozycję na rynki Ameryki Północnej, 490 replikuje zachowanie indeksów rynku europejskiego, a 428 indeksów rynków wschodzących. Drugą pod względem liczebności kategorią funduszy ETF są fundusze dłużne i rynku pieniężnego (377), zaś trzecią fundusze towarowe (130).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.