Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF – czerwiec 2010 r.

Według opublikowanych przez BlackRock finalnych danych o rynku funduszy ETF na świecie w końcu II kwartału, wartość aktywów ulokowanych w tytułach uczestnictwa exchange-traded funds zmniejszyła się w czerwcu o 18,2 mld USD (1,7%) do 1025,9 mld USD. Od początku 2010 roku aktywa ETF-ów zmniejszyły się o 1,0%. Według danych Strategic Insight podczas pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku napływ netto środków finansowych do ETF-ów na świecie wyniósł +57,4 mld USD. W tym samym okresie z tradycyjnych funduszy inwestycyjnych (bez ETF-ów) wypłacono netto 220,3 mld USD.

Według danych BlackRock w końcu czerwca 78,0% aktywów funduszy ETF zgromadzonych było w funduszach posiadających ekspozycję na rynki akcji, w tym 39,4% w funduszach z ekspozycją na rynek północnoamerykański, 16,5% w ETF-ach z ekspozycją na rynki emerging markets oraz 9,2% w funduszach posiadających ekspozycję na rynek europejski. 18,5% aktywów stanowiły środki finansowe ulokowane w dłużnych funduszach ETF, zaś 3,1% aktywów zostało ulokowanych w towarowych ETF-ach. Pozostałe 0,4% aktywów to środki zgromadzone przez walutowe, mieszane i alternatywne ETF-y.

Analiza struktury rynku akcyjnych funduszy ETF wskazuje, że najwięcej kapitału ulokowano w połowie 2010 roku w podmiotach posiadających ekspozycję na rynki Ameryki Północnej (404,2 mld USD), emerging markets (169,1 mld USD) i Europy (94,1 mld USD). Wśród tej grupy funduszy najbardziej w maju zmniejszyły się aktywa funduszy akcyjnych zorientowanych na rynki Ameryki Północnej (-18,8 mld USD). W przypadku funduszy rynku europejskiego spadek ten był trzykrotnie mniejszy (-6,7 mld USD), zaś aktywa funduszy emerging markets wzrosły o 2,1 mld USD. Aktywa funduszy fixed income (bez gotówkowych) zwiększyły się w czerwcu aż o 8,8 mld USD do 183,5 mld USD.

ETF-y są notowane na giełdach w 37 krajach świata – w 17 państwach europejskich, 12 azjatyckich, trzech w Ameryce Północnej, dwóch w Ameryce Południowej i w regionie Pacyfiku (Australia i Nowa Zelandia) oraz jednym w Afryce. Największym rynkiem funduszy ETF na świecie w końcu czerwca były Stany Zjednoczone – wartość aktywów notowanych tam exchange-traded funds wyniosła 693,2 mld USD. W Europie największymi rynkami były: Niemcy (85,3 mld USD), Wielka Brytania (49,5 mld USD), Francja (49,3 mld USD) i Szwajcaria (27,3 mld USD). Liderami w regionie Azji i Pacyfiku były natomiast Japonia (25,4 mld USD), Hongkong (21,9 mld USD) i Chiny (14,6 mld USD).

Aktywa 100 największych funduszy ETF stanowiły w końcu maja 64,0% aktywów globalnego rynku exchange-traded funds. Zdecydowanie największym funduszem jest SPDR S&P 500, który zarządza aktywami o wartości 70,3 mld USD, choć od początku roku jego aktywa zmniejszyły się aż o 15,4 mld USD. Na drugim miejscu znalazł się iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (34,2 mld USD), a na trzecim iShares MSCI EAFE Index Fund (30,2 mld USD). Kolejne pozycje z aktywami przekraczającymi 20 mld USD zajmują: Vanguard Emerging Markets (24,8 mld USD), iShares S&P 500 Index Fund (20,7 mld USD) oraz iShares Barclays TIPS Bond Fund (20,5 mld USD). Od początku 2010 roku najbardziej wzrosły aktywa Vanguard Emerging Markets (+5,4 mld USD) i iShares Barclays Short Treasury Bond Fund (+2,4 mld USD).

Według danych BlackRock w końcu czerwca na świecie funkcjonowały 2252 fundusze ETF. Najwięcej funduszy to akcyjne ETF (1743) – w tym 554 posiada ekspozycję na rynki Ameryki Północnej, 462 replikują zachowanie indeksów rynku europejskiego, a 377 indeksów rynków wschodzących. Drugą pod względem liczebności kategorią funduszy ETF są fundusze dłużne (343), zaś trzecią fundusze towarowe (106).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.