Skip to main content

Globalne aktywa ETF/ETP ponownie powyżej 3 bilionów USD

Jak poinformowała spółka ETFGI zajmująca się monitorowaniem rynku funduszy typu ETF i instrumentów typu ETP (exchange-traded products), jak dotychczas w tym roku produkty indeksowe notowane na światowych parkietach gromadziły nowe aktywa netto (net new assets) 21% szybciej niż w roku poprzednim. Według wstępnych danych w pierwszych siedmiu miesiącach 2015 r. do ETF i ETP trafiło w sumie 199 mld USD nowych środków finansowych, podczas gdy w najlepszym dotąd pod tym względem roku 2014 (w analogicznym okresie) napływ ten wyniósł 164 mld USD. Nowe rekordowe poziomy nowych aktywów netto odnotowano również w Stanach Zjednoczonych (125 mld USD – poprzedni najlepszy wynik dla pierwszych siedmiu miesięcy miał miejsce w 2013 r. i wyniósł 116 mld USD), Europie (48 mld USD – dotychczas rekordowy rezultat (43 mld USD) zanotowano w pierwszych siedmiu miesiącach 2014 r.) oraz w Japonii (24 mld USD – w analogicznym okresie 2014 r. było to jedynie 15 mld USD).

Zdecydowanie najwięcej nowego kapitału przyciągnęły produkty akcyjne (137 mld USD). Na drugiej pozycji w tym zestawieniu ulokowały się ETF-y i ETP posiadające ekspozycję na rynek instrumentów o stałym dochodzie (44 mld USD). Na tym tle znikomy napływ netto środków finansowych odnotowały towarowe instrumenty indeksowe (2 mld USD). Największymi beneficjentami ogromnej popularności funduszy ETF i instrumentów typu ETP na świecie w okresie od stycznia do lipca były spółki BlackRock (oferuje ETF-y pod marką iShares) oraz Vanguard – pozyskały one odpowiednio 63,4 mld USD oraz 50,1 mld USD nowych aktywów netto. Znaczącą popularnością cieszyły się również produkty indeksowe Deutsche Banku (sprzedawane głównie pod marką db x-trackers) (21,7 mld USD), WisdomTree (21,5 mld USD) oraz Nomura Asset Management (10,4 mld USD).

Do rekordowego napływu środków finansowych do ETF i ETP w dużym stopniu przyczyniły się bardzo dobre wyniki odnotowane przez branżę w lipcu. W minionym miesiącu produkty te zostały zasilone netto kwotą aż 46 mld USD, w tym 35 mld USD trafiło do akcyjnych ETF-ów i ETP, 9 mld USD do dłużnych ETF-ów i ETP, natomiast z instrumentów z ekspozycją na rynek towarowy wycofano netto 2 mld USD. Według Deborah Fuhr, partnera zarządzającego w ETFGI, chociaż inwestorzy mieli do czynienia z niepewnością w Chinach i Grecji nadal lokowali znaczące kapitały w akcyjne ETF-y. Sprzyjała temu kondycja amerykańskiego rynku akcji, który zakończył lipiec wzrostem o 2%, a pierwszych siedem miesięcy tego roku wzrostem o 3%. Najlepszymi osiągnięciami w pozyskiwaniu nowego kapitału netto w lipcu mogły pochwalić się: BlackRock (fundusze ETF iShares) (11,3 mld USD), State Street Global Advisors (fundusze ETF SPDR) (6,0 mld USD), Vanguard (5,3 mld USD), Nomura Asset Management (2,9 mld USD) i Deutsche Bank (fundusze ETF db x-trackers) (2,6 mld USD).

W końcu lipca na światowych parkietach notowanych było 5891 ETF-ów i instrumentów typu ETP (w tym 4244 ETF-y), które posiadały łącznie 11 396 linii notowań. Znajdowały się one w obrocie na 63 giełdach w 51 państwach, a ich dostawcami było 265 instytucji finansowych. Całkowite aktywa zgromadzone w tego typu produktach po miesiącu przerwy ponownie przekroczyły poziom 3 bilionów dolarów i według wstępnych danych wynosiły w końcu minionego miesiąca 3001 mld USD (w tym 2867 mld USD to aktywa samych ETF-ów).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.