Skip to main content

Global X Funds wprowadził do swojej oferty ETF z ekspozycją na rynek akcji uprzywilejowanych w Ameryce Północnej

Nowojorski dostawca funduszy ETF – spółka Global X Funds – poszerzył swoją ofertę o Global X SuperIncome Preferred ETF. To fundusz, którego celem jest naśladowanie wyników inwestycyjnych 50 spółek z Ameryki Północnej emitujących akcje uprzywilejowane (preferred shares) i charakteryzujących się najwyższymi dywidendami. Zadebiutował on na platformie NYSE Arca 17 lipca 2012 r.

Akcje uprzywilejowane są klasą aktywów cenioną przez inwestorów poszukujących dochodu, gdyż instrumenty te charakteryzują się unikatową kombinacją cech akcji i obligacji. Podobnie jak obligacje, akcje uprzywilejowane zasadniczo wypłacają stabilne dywidendy, przy czym częstotliwość tych wypłat jest większa niż w przypadku akcji zwykłych. Tak jak akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane są przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych oraz mają potencjał wzrostu wartości, przez co oferują inwestorom możliwość uzyskania dodatkowego źródła dochodu. Ponadto posiadacze akcji uprzywilejowanych mają pierwszeństwo nad posiadaczami akcji zwykłych w odniesieniu do roszczeń dotyczących zysków i aktywów spółki – może to zapewnić ochronę w sytuacji, gdy spółka jest zmuszona zlikwidować swoje aktywa. Spośród akcji uprzywilejowanych znajdujących się w obrocie na rynku północnoamerykańskim fundusz wybiera instrumenty o najwyższych dywidendach i wypłacające dywidendy co miesiąc.

Global X SuperIncome Preferred ETF dąży do naśladowania wyników indeksu S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock. W portfelu tego indeksu znajdują się akcje uprzywilejowane notowane na giełdach amerykańskich i kanadyjskich, które spełniają kryteria dotyczące m.in. wielkości spółki, jej płynności, stopnia koncentracji emitentów, ich ratingu, zapadalności oraz miejsca notowań. W dniu 2 listopada największe udziały w aktywach funduszu posiadały akcje uprzywilejowane spółek: Credit Suisse (5,02%), AIG (3,64%), HSBC Holdings (3,26%), JP Morgan Chase (3,20%) oraz Prudential Financial (3,12%). W sumie w jego portfelu znajdują się 42 składniki (według danych z końca września) – głównie akcje spółek z sektora finansowego (ok. 87 proc.).

Fundusz wypłaca co miesiąc dochody swoim uczestnikom. Całkowite roczne koszty (annual total expenses) wynoszą 0,58%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.