Skip to main content

Fundusze iShares z ekspozycją na segment małych spółek brytyjskich, niemieckich, kanadyjskich i australijskich

26 stycznia 2012 r. spółka BlackRock wprowadziła do swojej oferty na rynku amerykańskim nowe akcyjne exchange-traded funds zorientowane na segment małych spółek w czterech państwach rozwiniętych: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Kanadzie i Australii. Tytuły uczestnictwa tych funduszy znajdują się w obrocie na platformie NYSE Arca.

iShares MSCI United Kingdom Small Cap Index Fund dąży do replikacji wyników indeksu MSCI United Kingdom Small Cap. Jest to indeks ważony kapitalizacją, uwzględniający liczbę akcji w wolnym obrocie (free float), skupiający akcje ok. 270 małych spółek brytyjskich stanowiące dolne 14% kapitalizacji tamtejszego rynku akcji. Skład indeksu jest rewidowany co kwartał. W dniu 26 kwietnia 2012 r. dominującymi pozycjami w portfelu funduszu były akcje firm: IMI (1,64%), Croda International (1,61%), Pennon Group (1,40%) i Wood Group (1,36%). Pod względem sektorowym dominowały sektory: przemysłowy (22,43%), dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (20,83%), finansowy (16,79%) i energetyczny (10,35%). Średni wskaźnik cena do zysku spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosił w końcu marca 20,49, wskaźnik cena do wartości księgowej 3,84, a średnia kapitalizacja uczestników indeksu MSCI United Kingdom Small Cap 2,14 mld USD. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,59% w skali roku.

Celem funduszu iShares MSCI Germany Small Cap Index Fund jest jak najdokładniejsze odwzorowywanie wyników indeksu MSCI German Small Cap. Jest to indeks ważony kapitalizacją, uwzględniający liczbę akcji w wolnym obrocie (free float), skupiający akcje 115 małych spółek niemieckich stanowiące dolne 14% kapitalizacji tamtejszego rynku akcji (w portfelu samego funduszu znajdują się walory ok. 80 firm). Skład indeksu jest rewidowany co kwartał. W dniu 26 kwietnia 2012 r. dominującymi pozycjami w portfelu funduszu były akcje spółek: MTU Aero Engines Holding (5,16%), Bilfinger Berger (5,00%), Rhoen-Klinikum (4,30%) i Symrise (4,08%). Pod względem sektorowym dominowały sektory: przemysłowy (33,10%), technologii informacyjnych (13,94%), opieki zdrowotnej (13,67%), dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (12,67%), surowcowy (11,46%) i finansowy (10,70%). Średni wskaźnik cena do zysku spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosił w końcu marca 18,64, wskaźnik cena do wartości księgowej 2,50, a średnia kapitalizacja uczestników indeksu MSCI Germany Small Cap 1,89 mld USD. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,59% w skali roku.

Fundusz iShares MSCI Canada Small Cap Index Fund naśladuje wyniki indeksu MSCI Canada Small Cap. Jest to indeks ważony kapitalizacją, uwzględniający liczbę akcji w wolnym obrocie (free float), skupiający akcje ok. 270 małych spółek kanadyjskich stanowiące dolne 14% kapitalizacji tamtejszego rynku akcji. Skład indeksu jest rewidowany co kwartał. W dniu 26 kwietnia 2012 r. dominującymi pozycjami w portfelu funduszu były akcje firm: SXC Health Solutions (2,68%), Dollarama (1,52%), Methanex (1,49%) i Keyera (1,43%). Pod względem sektorowym dominowały sektory: surowcowy (29,25%), energetyczny (26,00%), finansowy (12,31%) i dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (9,74%). Średni wskaźnik cena do zysku spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosił w końcu marca 24,04, wskaźnik cena do wartości księgowej 2,56, a średnia kapitalizacja uczestników indeksu MSCI Canada Small Cap 1,69 mld USD. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,59% w skali roku.

Fundusz iShares MSCI Australia Small Cap Index Fund ma za zadanie osiągnięcie wyników inwestycyjnych jak najbardziej zbliżonych do rezultatów indeksu MSCI Australia Small Cap. Jest to indeks ważony kapitalizacją, uwzględniający liczbę akcji w wolnym obrocie (free float), skupiający akcje ok. 205 małych spółek australijskich stanowiące dolne 14% kapitalizacji tamtejszego rynku akcji. Skład indeksu jest rewidowany co kwartał. W dniu 26 kwietnia 2012 r. dominującymi pozycjami w portfelu funduszu były akcje firm: Treasury Wine Estates (2,15%), Commonwealth Property Office (1,97%), Atlas Iron (1,67%), UGL (1,66%) i Challegner (1,65%). Pod względem sektorowym dominowały sektory: surowcowy (24,71%), przemysłowy (21,91%), dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (13,48%) i finansowy (13,00%). Średni wskaźnik cena do zysku spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosił w końcu marca 19,31, wskaźnik cena do wartości księgowej 3,05, a średnia kapitalizacja uczestników indeksu MSCI Australia Small Cap 1,38 mld USD. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,59% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.