Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – wrzesień 2019 r.

Amerykański rynek funduszy ETF przekroczył we wrześniu 2019 r. bardzo ważną barierę jeśli chodzi o wartość zarządzanych aktywów. Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych zajmującego się m.in. monitorowaniem rynku instytucji wspólnego inwestowania w USA – wartość aktywów ulokowana w ETF-ach w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu minionego miesiąca 4024,3 mld USD i po raz pierwszy w historii (na koniec miesiąca) pokonała poziom 4 bilionów dolarów. Bariera 3 bilionów dolarów została przekroczona w lipcu 2017 r., bariera 2 bilionów dolarów w lutym 2015 r., zaś bariera 1 biliona dolarów w styczniu 2011 r.

We wrześniu aktywa amerykańskich ETF-ów wzrosły o 87,5 mld USD (2,2%). W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku wartość aktywów ETF-ów notowanych na amerykańskich giełdach zwiększyła się już o 653,6 mld USD (19,4%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku aktywa ETF-ów wzrosły jedynie o 299,8 mld USD (8,8%).

Wzrost aktywów zanotowały we wrześniu wszystkie główne kategorie ETF-ów. Podmioty naśladujące stopy zwrotu indeksów krajowego (tj. amerykańskiego) rynku akcji (domestic equity ETFs) powiększyły swój stan posiadania o 62,2 mld USD (2,7%) do 2346,3 mld USD, w tym aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) wzrosły o 57,6 mld USD (3,0%) do 1961,8 mld USD, zaś aktywa ETF-ów replikujących wyniki akcyjnych indeksów sektorowych (sector/industry domestic ETFs) wzrosły o 4,6 mld USD (1,2%) do 384,5 mld USD. Bardzo dobry miesiąc zanotowały także firmy zarządzające funduszami ETF odwzorowującymi wyniki indeksów międzynarodowych i globalnych rynków akcji (global/international equity ETFs) – wartość środków którymi zarządzają zwiększyła się o 14,9 mld USD (1,9%) do 787,0 mld USD. Fundusze ETF powiązane z indeksami papierów dłużnych (bond ETFs) powiększyły aktywa o 8,9 mld USD (1,2%) do 778,6 mld USD. Towarowe ETF-y (commodity ETFs) odnotowały we wrześniu wzrost wartości aktywów o 1,0 mld USD (1,2%) do 84,1 mld USD. Natomiast o 0,6 mld USD (2,2%) do 28,3 mld USD wzrosła wartość aktywów hybrydowych funduszy ETF (hybrid ETFs).

Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) zwiększyła się we wrześniu w porównaniu z sierpniem o 16,4 mld USD i wyniosła 202,3 mld USD. Wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) spadła aż o 34,2 mld USD do 153,4 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło zatem w ubiegłym miesiącu +48,9 mld USD i było najwyższe od grudnia 2018 r. W okresie od stycznia do września bieżącego roku saldo to sięgnęło 195,9 mld USD i było o 9,7 mld USD (4,7%) gorsze niż w analogicznym okresie 2018 r.

Jak obliczyło ICI w końcu września 2019 r. w Stanach Zjednoczonych funkcjonowało 2076 funduszy ETF – o 23 więcej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – 672 (o 4 więcej niż w sierpniu). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (555 – wzrost o 7), dłużne ETF-y (378 – wzrost o 13) oraz amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (346 – wzrost o 1). Ponadto na amerykańskich parkietach notowane są 92 towarowe fundusze ETF (spadek o 1) oraz 33 hybrydowe ETF-y (spadek o 1).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.