Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – wrzesień 2017 r.

Wrzesień był kolejnym bardzo udanym miesiącem dla amerykańskiego rynku funduszy ETF. Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych zajmującego się m.in. monitorowaniem rynku instytucji wspólnego inwestowania w USA – wartość aktywów tych podmiotów w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się o 70,36 mld USD (2,3%) osiągając jedenasty miesiąc z rzędu rekordowy poziom (3137,2 mld USD). W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku wartość aktywów ETF-ów notowanych na amerykańskich giełdach zwiększyła się o 612,8 mld USD (24,3%), podczas gdy w tym samym okresie 2016 roku aktywa ETF-ów wzrosły jedynie o 287,0 mld USD (13,7%).

Wzrost aktywów ETF-ów stał się udziałem wszystkich głównych kategorii ETF-ów. Fundusze odwzorowujące wyniki indeksów krajowego (tj. amerykańskiego) rynku akcji (domestic equity ETFs) zwiększyły swój stan posiadania o 43,6 mld USD (2,5%) do 1802,2 mld USD, w tym aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) wzrosły o 33,2 mld USD (2,3%) do 1454,1 mld USD, natomiast aktywa ETF-ów naśladujących wyniki akcyjnych indeksów sektorowych (sector/industry domestic ETFs) wzrosły o 10,3 mld USD (3,0%) do 348,1 mld USD. Znaczący wzrost aktywów odnotowały również fundusze ETF powiązane z indeksami międzynarodowych i globalnych rynków akcji (global/international equity ETFs). Po wzroście we wrześniu o 17,2 mld USD (2,4%) ich aktywa pod zarządzaniem (assets under management) wyniosły na koniec miesiąca 724,6 mld USD. Fundusze replikujące stopy zwrotu indeksów papierów dłużnych (bond ETFs) powiększyły aktywa o 8,8 mld USD (1,7%) do 534,50 mld USD. W minimalnym stopniu – o 0,1 mld USD (1,4%) do 7,03 mld USD – wzrosła wartość środków finansowych znajdujących się w aktywach hybrydowych funduszy ETF (hybrid ETFs). Udany miesiąc zaliczyły również towarowe ETF-y (commodity ETFs), których aktywa wzrosły o 0,7 mld USD (1,0%) do 68,97 mld USD.

Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) wzrosła w porównaniu z sierpniem o 17,2 mld USD i wyniosła 133,1 mld USD. Wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) zwiększyła się w nieznacznym stopniu – o 3,5 mld USD do 97,3 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło we wrześniu +35,79 mld USD i było o 13,6 mld USD większe niż miesiąc wcześniej. W trzech pierwszych kwartałach 2017 roku saldo to sięgnęło już 333,1 mld USD, podczas gdy w tym samym okresie 2016 r. było o 53% mniejsze i wynosiło 156,7 mld USD.

Jak obliczyło ICI w końcu września 2017 r. w Stanach Zjednoczonych funkcjonowało 1771 funduszy ETF – o 12 mniej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – 614 (o 3 mniej niż w sierpniu). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (438 – wzrost o 7), dłużne ETF-y (304 – wzrost o 6), które tym samym stały się trzecią najliczniejszą grupą ETF-ów w USA oraz amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (292 – spadek aż o 22). Ponadto na amerykańskich parkietach notowane są 92 towarowe fundusze ETF (bez zmian) oraz 30 hybrydowych ETF-ów (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.