Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – wrzesień 2016 r.

Drugi miesiąc z rzędu amerykański rynek funduszy ETF odnotował niewielkie tempo wzrostu. Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych zajmującego się m.in. monitorowaniem rynku instytucji wspólnego inwestowania w USA – we wrześniu wartość aktywów ETF-ów w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się jedynie o 13,1 mld USD (0,6%). Mimo to, po raz kolejny rynek funduszy ETF w USA zakończył miesiąc na rekordowym poziomie – w instrumentach tych zgromadzono już 2387,4 mld USD. W pierwszych trzech kwartałach 2016 roku wartość aktywów funduszy ETF w USA zwiększyła się o blisko 300 miliardów dolarów (287,0 mld USD, 13,7%), podczas gdy w tym samym okresie 2015 roku zmniejszyła się o 18,8 mld USD (-1,0%).

We wrześniu zanotowano wzrost wartości aktywów w przypadku wszystkich głównych kategorii funduszy ETF. Fundusze odwzorowujące wyniki indeksów krajowego rynku akcji (domestic equity ETFs) zwiększyły wartość zarządzanych aktywów, ale jedynie o 2,8 mld USD (0,2%) do 1455,0 mld USD. W ramach tej kategorii aktywa ETF-ów amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) wzrosły o 3,7 mld USD (0,3%) do 1100,3 mld USD, natomiast aktywa ETF-ów replikujących akcyjne indeksy branżowe (sector/industry domestic ETFs) zmniejszyły się o 0,9 mld USD (0,2%) do 354,7 mld USD. ETF-y powiązane z indeksami międzynarodowych i globalnych rynków akcji (global/international equity ETFs) odnotowały we wrześniu wzrost wartości aktywów o 3,7 mld USD (0,7%) do 496,8 mld USD. Największy przyrost aktywów odnotowały fundusze ETF, które mają na celu jak najdokładniejsze naśladowanie stóp zwrotu indeksów rynku instrumentów o stałym dochodzie (bond ETFs). Wartość zarządzanych przez nie środków finansowych zwiększyła się o 6,5 mld USD (1,5%) do 427,2 mld USD. Z kolei hybrydowe ETF-y (hybrid ETFs) powiększyły swój stan posiadania o 71 mln USD (1,5%) do 4687 mln USD.

Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) zwiększyła się we wrześniu w porównaniu z poprzednim miesiącem o 14,7 mld USD (13,0%) i wyniosła 127,5 mld USD. Wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) zwiększyła się o 25,0 mld USD (29,2%) do 110,5 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF zmniejszyło się w porównaniu z sierpniem o 37,7% do 17,1 mld USD. Od początku roku saldo to wyniosło +156,8 mld USD i było o 17,5 mld USD (12,6%) wyższe niż w analogicznym okresie 2015 roku.

Według danych ICI w końcu września 2016 r. funkcjonowało w USA 1687 funduszy ETF – o 7 więcej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – 627 (spadek o 7 w stosunku do sierpnia). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (385 – wzrost o 11) i amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (373 – bez zmian). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 280 dłużnych ETF-ów (wzrost o 1) oraz 22 hybrydowe ETF-y (wzrost o 2).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.