Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – wrzesień 2015 r.

Wrzesień był drugim z kolei miesiącem, w którym doszło do spadku wartości aktywów netto funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych (głównie na skutek pogorszenia nastrojów na rynkach akcji) – po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce w kwietniu i maju 2012 r. Według danych opublikowanych przez Investment Company Institute (ICI) wartość aktywów ETF-ów zmniejszyła się we wrześniu o 39,3 mld USD (2,0%) do 1955,6 mld USD, czyli do najniższego poziomu od stycznia br. W pierwszych trzech kwartałach 2015 roku aktywa te zmniejszyły się 18,8 mld USD, podczas gdy w analogicznym okresie 2014 r. wzrosły o 156,3 mld USD.

Podobnie jak miesiąc wcześniej, spadek wartości zarządzanych środków finansowych odnotowały wszystkie główne kategorie funduszy ETF za wyjątkiem funduszy dłużnych. Największy spadek miał miejsce w przypadku amerykańskich funduszy ETF naśladujących indeksy krajowego rynku akcji (domestic equity ETFs) – ich aktywa zmniejszyły się o 28,2 mld USD (2,3%) do 1173,9 mld USD. W ramach tej kategorii aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) spadły o 13,3 mld USD (1,5%) do 877,2 mld USD, zaś ETF-ów replikujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) o 14,9 mld USD (4,8%) do 296,7 mld USD. Dotkliwy spadek aktywów zanotowały również akcyjne ETF-y odwzorowujące międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – w końcu września zarządzały one środkami o wartości 444,9 mld USD, czyli o 19,7 mld USD (4,2%) mniejszymi niż miesiąc wcześniej. Hybrydowe fundusze ETF (hybrid ETFs) odnotowały spadek aktywów o 33 mln USD (0,9%) do 3647 mln USD. Tylko dłużne fundusze ETF (bond ETFs) powiększyły swoje aktywa – o 8,6 mld USD (2,7%) do 333,1 mld USD.

Znaczące wahania na globalnych rynkach akcji zwiększyły również aktywność inwestorów posiadających ETF-y w swoich portfelach inwestycyjnych. Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) wyniosła we wrześniu 179,3 mld USD i była o 30,9 mld USD (20,8%) wyższa niż miesiąc wcześniej. Z kolei wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) zwiększyła się w porównaniu z sierpniem o 12,2 mld USD (8,3%) do 159,8 mld USD; w obu przypadkach były to jedne z najwyższych poziomów w historii. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło +19,5 mld USD. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 r. łączne saldo wpłat i wypłat do ETF-ów wyniosło +139,3 mld USD i było o 18,2 mld USD (15,0%) wyższe niż w tym samym okresie 2014 r.

Według danych ICI w końcu września w USA funkcjonowało 1550 funduszy ETF – aż o 19 więcej niż w sierpniu. Najliczniejszą grupę stanowiły międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – 570 (wzrost o 6 wobec sierpnia). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (345 – wzrost o 10) oraz amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (340 – wzrost o 7). Ponadto na amerykańskim rynku dostępne są 273 dłużne ETF-y (spadek o 4) oraz 22 hybrydowe fundusze ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.