Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – wrzesień 2013 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych, które m.in. monitoruje rynek instytucji wspólnego inwestowania w USA – wartość aktywów ulokowana w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się we wrześniu o 76,7 mld USD (5,2%) do rekordowego poziomu 1541,9 mld USD. Był to drugi największy w tym roku (po lipcowym) miesięczny wzrost wartości aktywów w tym segmencie rynku. Od początku 2013 roku aktywa amerykańskich funduszy ETF zwiększyły się o 204,8 mld USD (15,3%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wzrost aktywów sięgnął 233,0 mld USD (22,2%).

Wzrost aktywów zanotowały we wrześniu wszystkie kategorie funduszy ETF. Aktywa amerykańskich ETF-ów inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) zwiększyły się o 34,6 mld USD (3,9%) do 923,7 mld USD. Największy udział w tym wzroście miały fundusze ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs), których aktywa zwiększyły się o 30,4 mld USD (4,8%) i wyniosły na koniec miesiąca 664,5 mld USD. W znacznie mniejszym stopniu wzrosły natomiast aktywa ETF-ów replikujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) – o 4,2 mld USD (1,6%) do 259,2 mld USD. Bardzo znaczący wzrost aktywów zanotowały akcyjne fundusze ETF odwzorowujące międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – w końcu września były one aż o 10,3% (34,4 mld USD) wyższe niż w sierpniu (w sumie wyniosły 367,8 mld USD).

Wartość środków finansowych zarządzanych przez dłużne fundusze ETF (bond ETFs) zwiększyła się o 7,8 mld USD (3,2%) do poziomu 249,0 mld USD. Z kolei aktywa hybrydowych ETF-ów (hybrid ETFs) wzrosły we wrześniu o 27 mln USD (2,1%) do 1344 mln USD.

Po sierpniowej przewadze umorzeń udziałów w ETF-ach nad nabyciami, we wrześniu sytuacja diametralnie się zmieniła. Według danych ICI wartość wyemitowanych tytułów uczestnictwa funduszy ETF (nabytych przez inwestorów) wyniosła aż 123,4 mld USD i była o 36,1 mld USD (41,3%) wyższa niż w sierpniu. Natomiast wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła aż 90,3 mld USD, co oznaczało spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem o 16,2 mld USD (15,2%). W efekcie saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych we wrześniu wyniosło +33,1 mld USD. W pierwszych trzech kwartałach 2013 r. saldo wyniosło +121,3 mld USD i było o 8,7 mld USD (6,7%) niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu września 1264 – o 4 więcej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (432 – o 1 więcej niż w sierpniu). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (303 – bez zmian) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (289 – bez zmian). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonują 226 dłużne fundusze ETF (wzrost o 3) oraz 14 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.