Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – wrzesień 2012 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) wartość aktywów ulokowana w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się we wrześniu 2012 r. o 66,5 mld USD (5,5%) do 1281,1 mld USD. W ujęciu nominalnym był to największy miesięczny wzrost aktywów tej branży od stycznia br. Od początku 2012 roku wartość środków finansowych ulokowanych w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się o 233,0 mld USD, czyli o 22,2%, podczas gdy w analogicznym okresie 2011 r. aktywa ETF-ów spadły o 40,5 mld USD.

Największy wzrost aktywów zanotowały we wrześniu podmioty posiadające ekspozycję na rynek akcji. Według danych ICI aktywa amerykańskich funduszy ETF inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) zwiększyły się o 43,3 mld USD (6,1%) do 757,9 mld USD. Znaczący wzrost wartości zarządzanych aktywów stał się udziałem zarówno ETF-ów amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) (o 26,7 mld USD (5,7%) do 495,1 mld USD), jak też – w nieco mniejszym stopniu – ETF-ów odwzorowujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) (o 16,6 mld USD (6,7%) do 262,8 mld USD). Wzrosły również aktywa akcyjnych funduszy ETF replikujących międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – w końcu września wynosiły one 289,2 mld USD i były o 19,2 mld USD (7,1%) wyższe niż miesiąc wcześniej.

Aktywa dłużnych funduszy ETF (bond ETFs) w Stanach Zjednoczonych zwiększyły się w minionym miesiącu o 3,9 mld USD (1,7%) osiągając poziom 233,4 mld USD. O 10,0% do kwoty 563 mln zł wzrosły aktywa hybrydowych ETF-ów (hybrid ETFs).

Wartość wyemitowanych we wrześniu tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła aż 115,6 mld USD i była aż o 40,6 mld USD (54,1%) wyższa niż w sierpniu. Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła natomiast 77,9 mld USD, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem jedynie o 4,2 mld USD (5,6%). W rezultacie saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosło we wrześniu aż +37,7 mld USD. Był to wynik o 36,4 mld USD lepszy niż w lipcu i jednocześnie najlepszy od grudnia 2008 r.! Od początku 2012 r. saldo to wyniosło już w sumie +130,0 mld USD i było o 56,3 mld USD (76%) wyższe od salda zanotowanego w pierwszych trzech kwartałach 2011 r.

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu września 1211, co oznacza spadek o 5 w stosunku do sierpnia. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (404 – spadek o 2 wobec sierpnia). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (301 – spadek o 3) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (293 – bez zmian). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonują 202 dłużne fundusze ETF (bez zmian) oraz 11 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.