Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – wrzesień 2010 r.

We wrześniu rynek funduszy typu ETF (exchange-traded funds) w Stanach Zjednoczonych odnotował najwyższy w tym roku wzrost wartości zarządzanych aktywów. Według danych Investment Company Institute (ICI) – instytucji monitorującej rynek instytucji wspólnego inwestowania w USA – ich wartość zwiększyła się we wrześniu aż o 81,9 mld USD (10,2%) osiągając wartość 882,7 mld USD. Od początku 2010 roku aktywa ETF-ów w USA wzrosły o 105,6 mld USD (13,6%).

Wzrost wartości aktywów funduszy ETF w USA był konsekwencją zarówno wyraźnie lepszej niż w poprzednich miesiącach koniunktury na amerykańskich giełdach, jak też napływu nowego kapitału do tych podmiotów.

Zdecydowanie największy udział we wrześniowym wzroście aktywów miały akcyjne ETF-y, zwłaszcza zaś podmioty inwestujące na rynku krajowym (domestic equity), których aktywa zwiększyły się o 51,4 mld USD (11,6%) do 495,4 mld USD. Wśród tej kategorii podmiotów w największym stopniu wzrosły aktywa ETF-ów odwzorowujących indeksy szerokiego rynku (broad-based) (o 39,4 mld USD, czyli 14,0%) do 320,1 mld USD. W tej grupie największy wzrost wartości zarządzanych środków stał się udziałem funduszy naśladujących indeksy dużych spółek (large cap) (26,6 mld USD, czyli 16,5 %). Wartość aktywów sektorowych funduszy ETF (sector-industry) zanotowała wzrost o 12,0 mld USD (7,4%) do poziomu 175,3 mld USD. W tej kategorii największą dynamikę wzrostu aktywów odnotowały fundusze branży technologicznej (technology) – o 18,6%. Nominalnie największy wzrost osiągnęły fundusze towarowe (commodities) – o 5,1 mld USD.

Bardzo znaczący wzrost wartości zarządzanych aktywów stał się we wrześniu także udziałem akcyjnych funduszy ETF powiązanych z międzynarodowymi i globalnymi indeksami (global/international equity). Na koniec września aktywa tej grupy podmiotów były warte 246,1 mld USD – o 28,1 mld USD (12,9%) więcej niż miesiąc wcześniej. Najbardziej w tym gronie wzrosły aktywa funduszy emerging markets (o 18,6 mld USD) – ich aktywa osiągnęły po raz kolejny rekordową wartość 136,3 mld USD.

Również pozostałe kategorie amerykańskich ETF-ów zanotowały we wrześniu wzrost wartości zarządzanych aktywów. Aktywa obligacyjnych funduszy ETF były w końcu września o 2,3 mld USD (1,6%) wyższe niż miesiąc wcześniej i wyniosły 141,0 mld USD. Wśród tych funduszy najwięcej zyskały ETF-y obligacji przedsiębiorstw (corporate bond) – 2,7 mld USD (4,2%), natomiast ETF-y oparte o indeksy obligacji rządowych straciły 1,0 mld USD. W przypadku funduszy hybrydowych (hybrid) wzrost aktywów wyniósł 24 mln USD (8,5%) dochodząc do poziomu 308 mln USD.

Wartość wyemitowanych we wrześniu tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła 114,0 mld USD, nieco tylko mniej niż w rekordowym w tym roku czerwcu (117,0 mld USD). Najwięcej tytułów uczestnictwa wyemitowały fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek (64,2 mld USD) i fundusze akcji rynku krajowego małych spółek (small cap) (7,9 mld USD). Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła 88,2 mld USD – o 3,5 mld USD więcej niż w sierpniu. Największą wartość umorzeń odnotowały akcyjne ETF posiadające ekspozycję na segment dużych (49,7 mld USD) i małych amerykańskich spółek (8,4 mld USD). W rezultacie ogólne saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF było najwyższe od grudnia 2009 r. i wyniosło 25,8 mld USD. Najlepsze saldo zanotowały fundusze dużych spółek (+14,5 mld USD) i fundusze emerging markets (+5,6 mld USD). Najgorsze saldo odnotowały fundusze obligacji rządowych (-1,1 mld USD) oraz fundusze małych spółek (-0,5 mld USD). Od początku 2010 r. saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa ETF-ów wyniosło już 71,3 mld USD.

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu września 916, co oznacza wzrost o 19 w stosunku do sierpnia. Najliczniejsze są międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (295 – wzrost o 3), amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (245 – wzrost o 1) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (243 – wzrost o 13). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 127 dłużnych funduszy ETF oraz 6 hybrydowych funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.