Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – styczeń 2017 r.

Znakomicie rozpoczął się 2017 rok na rynku funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych. Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych zajmującego się m.in. monitorowaniem rynku instytucji wspólnego inwestowania w USA – w styczniu wartość aktywów ETF-ów w USA zwiększyła się aż o 90,0 mld USD, czyli o 3,6%. Dla porównania rok temu – w styczniu 2016 r. – aktywa amerykańskich ETF-ów zmniejszyły się o 94,7 mld USD. Łączna wartość aktywów zgromadzonych w tych instrumentach finansowych sięgnęła w końcu stycznia br. 2614,4 mld USD.

Najwyższy nominalnie wzrost wartości aktywów stał się udziałem funduszy naśladujących wyniki indeksów krajowego (tj. amerykańskiego) rynku akcji. Po wzroście o 42,1 mld USD (2,6%) sięgnęły one kwoty 1631,7 mld USD. W ramach tej kategorii aktywa ETF-ów amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) zwiększyły się o 32,6 mld USD (2,7%) do 1256,7 mld USD, natomiast aktywa ETF-ów odzwierciedlających wyniki akcyjnych indeksów sektorowych (sector/industry domestic ETFs) wzrosły o 9,5 mld USD (2,6%) do 375,0 mld USD. Dynamiczny wzrost aktywów – o 31,9 mld USD (6,3%) – odnotowały również fundusze dążące do odwzorowania wyników indeksów międzynarodowych i globalnych rynków akcji (global/international equity ETFs). W końcu stycznia zarządzały one aktywami o wartości 534,6 mld USD. Pierwszy miesiąc nowego roku okazał się bardzo udany również dla ETF-ów replikujących wyniki indeksów papierów dłużnych (bond ETFs). Fundusze te zwiększyły swój stan posiadania o 15,7 mld USD (3,7%) do 442,8 mld USD. Na plusie zakończyły styczeń także hybrydowe ETF-y (hybrid ETFs) – ich aktywa wyniosły 5,3 mld USD, były zatem o 0,3 mld USD (6,0%) wyższe niż w końcu 2016 r.

Po ogromnym wzroście aktywności inwestorów lokujących lub wycofujących swój kapitał w/z tytuły/ów uczestnictwa funduszy ETF w listopadzie i w grudniu, styczeń przyniósł istotne uspokojenie sytuacji. Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych w styczniu udziałów w ETF-ach (gross issuance) spadła w porównaniu z grudniem o 87,0 mld USD (41,6%) i wyniosła 122,2 mld USD. Znacząco zmniejszyła się również wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) – o 69,0 mld USD (46,2%) do 80,3 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło w styczniu +41,9 mld USD – dla porównania w styczniu ubiegłego roku było ujemne (jak dotąd ostatni raz) i wyniosło -0,3 mld USD.

Jak podało ICI w końcu stycznia 2017 r. w Stanach Zjednoczonych funkcjonowało 1729 funduszy ETF – o 13 więcej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – 631 (o dwa więcej niż w grudniu). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (397 – wzrost o 1) i amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (388 – wzrost o 4). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 287 dłużnych ETF-ów (wzrost o 2) oraz 26 hybrydowych ETF-y (wzrost o 4).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.