Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – styczeń 2015 r.

Według danych zgromadzonych przez Investment Company Institute (ICI) – narodowe stowarzyszenie amerykańskich firm inwestycyjnych monitorującego rynek instytucji wspólnego inwestowania w USA – w styczniu 2015 r. wartość aktywów funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych zmniejszyła się o 19,6 mld USD (1,0%) do 1954,7 mld USD. Był to pierwszy spadek aktywów w tym segmencie amerykańskiego rynku instytucji zbiorowego inwestowania od września 2014 r. Co ciekawe, przed rokiem, w pierwszym miesiącu 2014 r. aktywa ETF-ów notowanych na amerykańskich parkietach również spadły – o 59,8 mld USD (3,6%).

Choć w skali całego rynku amerykańskiego aktywa ETF-ów wyraźnie zniżkowały, to było to konsekwencją zmniejszenia się aktywów w tylko jednej, ale za to największej kategorii tych podmiotów. Aktywa amerykańskich funduszy ETF inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) spadły o 41,3 mld USD (3,3%) do 1218,8 mld USD. W ramach tej kategorii aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) zmniejszyły się o 45,8 mld USD (4,9%) do 889,8 mld USD, natomiast ETF-ów odwzorowujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) wzrosły o 4,5 mld USD (1,4%) do 329,0 mld USD. Pozostałe główne kategorie funduszy odnotowały wzrost wartości zarządzanych środków finansowych. W przypadku akcyjnych ETF-ów naśladujących zachowanie międzynarodowych i globalnych indeksów akcyjnych (global/international equity ETFs) był to wzrost o 9,6 mld USD (2,3%) do 424,4 mld USD. Znaczący wzrost wartości aktywów stał się także udziałem dłużnych funduszy ETF (bond ETFs). W końcu stycznia w tego typu ETF-ach zgromadzonych było 308,4 mld USD – o 12,0 mld USD (4,1%) więcej niż w grudniu ubiegłego roku. Z kolei aktywa hybrydowych funduszy ETF (hybrid ETFs) zwiększyły się o 96 mln USD (3,2%) do 3143 mln USD.

Po rekordowej aktywności inwestorów na amerykańskim rynku funduszy ETF w grudniu, w styczniu sytuacja pod tym względem powróciła do normy. Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) wyniosła 129,5 mld USD i była o 76,3 mld USD (37,1%) niższa niż miesiąc wcześniej. Z kolei wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 21,6 mld USD (13,9%) do 133,4 mld USD. Oznacza to, że saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF było ujemne po raz pierwszy od dokładnie roku i wyniosło -3,9 mld USD (w styczniu 2014 r. było to -15,1 mld USD).

Według danych ICI w końcu stycznia 2015 r. w USA funkcjonowało 1405 funduszy ETF – o 6 mniej niż w grudniu 2014 r. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – jest ich 499 (wzrost o 5 wobec grudnia). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (317 – spadek o 1) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (308 – spadek o 8). Ponadto na amerykańskim rynku dostępnych jest 261 dłużnych ETF-ów (spadek o 3) oraz 20 hybrydowych funduszy ETF (wzrost o 1).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.