Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – styczeń 2014 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych, które m.in. monitoruje rynek instytucji wspólnego inwestowania w USA – wartość aktywów ulokowana w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych zmniejszyła się w styczniu 2014 r. o 59,8 mld USD (3,6%) do 1614,8 mld USD. Był to pierwszy spadek aktywów w tym segmencie amerykańskiego rynku finansowego od sierpnia 2013 r. oraz trzeci w ostatnich 12 miesiącach (oprócz sierpnia aktywa ETF-ów spadły także w czerwcu ubiegłego roku).

Spadek wartości aktywów zanotowały w styczniu niemal wszystkie główne kategorie funduszy ETF – wyjątkiem okazały się jedynie fundusze dłużne. Aktywa amerykańskich ETF-ów inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) zmalały o 41,2 mld USD (4,0%) do 987,3 mld USD. To konsekwencja spadku aktywów ETF-ów amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) o 41,2 mld USD (5,4%) do 720,5 mld USD, ponieważ aktywa ETF-ów replikujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) minimalnie wzrosły – o 36 mln USD (0,01%) do 266,8 mld USD. Znaczący spadek aktywów dotknął również akcyjne fundusze ETF odwzorowujące międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – w końcu stycznia br. były one o 21,0 mld USD (5,3%) niższe niż w grudniu osiągając poziom 377,8 mld USD. O 74 mln USD (5,1%) do 1522 mln USD zwiększyły się natomiast aktywa hybrydowych ETF-ów (hybrid ETFs). Pozytywną tendencję można było zaobserwować także na rynku dłużnych ETF-ów (bond ETFs) – aktywa tej grupy podmiotów zwiększyły się w pierwszym miesiącu 2014 r. o 2,3 mld USD (0,9%) do 248,2 mld USD.

Wartość umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF w styczniu 2014 r. wyraźnie przewyższyła wartość ich nabyć, przy czym aktywność inwestorów zarówno w zakresie kupna jak i sprzedaży tych instrumentów finansowych była zdecydowanie niższa niż w grudniu 2013 r. Według danych ICI wartość wyemitowanych tytułów uczestnictwa funduszy ETF (nabytych przez inwestorów) wyniosła 105,3 mld USD i była o 30,0 mld USD (22,2%) niższa niż miesiąc wcześniej. Natomiast wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła 120,5 mld USD i również większa niż w grudniu (o 5,1 mld USD, 4,4%). Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych okazało się zatem – po raz pierwszy od sierpnia ubiegłego roku – ujemne i wyniosło -15,1 mld USD. W styczniu 2013 r. saldo to wyniosło +28,1 mld USD.

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu stycznia 2014 r. 1320 – aż o 27 więcej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (448 – o 10 więcej niż w grudniu). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (312 – wzrost o 1) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (300 – wzrost o 8). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 245 dłużnych funduszy ETF (wzrost o 7) oraz 15 hybrydowych funduszy ETF (wzrost o 1).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.