Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – styczeń 2013 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) – organizacji monitorującej rynek instytucji wspólnego inwestowania w USA – wartość aktywów ulokowana w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych osiągnęła w końcu stycznia br. nowy rekordowy poziom 1405,5 mld USD. Oznacza to wzrost o 68,4 (5,1%) wobec grudnia 2012 r. Był to równocześnie największy wartościowo wzrost aktywów na amerykańskim rynku funduszy ETF od stycznia 2012 r., kiedy to wzrost wyniósł 85,6 mld USD.

Tak jak miesiąc wcześniej największy wzrost aktywów zanotowały podmioty posiadające ekspozycję na rynek akcji. Według danych ICI aktywa amerykańskich funduszy ETF inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) zwiększyły się o 44,9 mld USD (5,9%) do 809,6 mld USD. Znaczący wzrost wartości zarządzanych aktywów w ramach tej kategorii podmiotów stał się w szczególności udziałem ETF-ów amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs), których aktywa po wzroście o 31,0 mld USD (6,1%) sięgnęły poziomu 540,4 mld USD. O połowę mniejszy wzrost wartości aktywów odnotowały ETF-y odwzorowujące indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) – w końcu stycznia zarządzały one środkami o wartości 269,3 mln USD, czyli o 13,9 mld USD (5,4%) większymi niż miesiąc wcześniej. Aktywa akcyjnych funduszy ETF replikujących międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) wzrosły w styczniu o 23,4 mld USD (7,1%) osiągając wartość 351,9 mld USD.

Po niewielkim spadku wartości aktywów dłużnych funduszy ETF (bond ETFs) w grudniu, styczeń przyniósł stabilizację w tym segmencie rynku funduszy ETF. Aktywa tej kategorii funduszy zwiększyły się zaledwie o 13 mln zł i wynoszą nadal 243,2 mld USD. Znaczącą dynamikę odnotowały natomiast hybrydowe fundusze ETF (hybrid ETFs) – po wzroście o 13,3% (87 mln USD) zakończyły miesiąc na poziomie 743 mln USD.

Wartość wyemitowanych w styczniu tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła 123,7 mld USD i była tylko o 0,8 mld USD (0,6%) niższa niż w grudniu. Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła natomiast 95,6 mld USD, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem o 3,7 mld USD (4,1%). W efekcie saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych w styczniu wyniosło +28,1 mld USD. Choć był to rezultat o 4,5 mld USD gorszy od salda grudniowego, to w ostatnich 12 miesiącach lepszy wynik odnotowano jedynie dwukrotnie (we wrześniu i właśnie w grudniu 2012 r.).

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu stycznia 1194 – dokładnie tyle samo co miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (403 – o 1 mniej niż w grudniu). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (302 – wzrost o 1) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (273 – spadek o 1). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonują 203 dłużne fundusze ETF (wzrost o 1) oraz 13 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.