Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – styczeń 2012 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) wartość aktywów ulokowana w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych wzrosła w styczniu 2012 r. aż o 85,6 mld USD (8,2%) do rekordowego poziomu 1133,7 mld USD. Pod względem nominalnego przyrostu aktywów był to zatem jeden z najlepszych miesięcy w historii rynku ETF-ów w USA.

Aktywa amerykańskich ETF-ów inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) wzrosły o 47,5 mld USD (7,7%) do 665,9 mld USD. Rezultat ten był zasługą istotnego wzrostu aktywów zarówno ETF-ów amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs), które zwiększyły swój stan posiadania o 28,9 mld USD (7,2%) do 429,6 mld USD, jak i ETF-ów odwzorowujących amerykańskie indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) spadły o 18,6 mld USD (8,6%) do 236,3 mld USD. W pierwszej z ww. wymienionych kategorii funduszy ETF największy wzrost wartości zarządzanych środków w ujęciu nominalnym stał się udziałem podmiotów naśladujących indeksy dużych spółek (large cap) – o 15,5 mld USD. Natomiast w kategorii funduszy sektorowych największy wzrost aktywów zaliczyły w styczniu fundusze towarowe (commodities) (o 9,9 mld USD).

Aktywa akcyjnych funduszy ETF replikujących międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) zwiększyły się o 27,6 mld USD (11,2%) do 272,7 mld USD. Zdecydowanie najbardziej w tej grupie wzrosły aktywa funduszy rynków wschodzących (emerging markets) – o 18,5 mld USD (15,3%) do 139,6 mld USD; istotny wzrost (o 4,9 mld USD) odnotowały także fundusze międzynarodowe (international).

Aktywa dłużnych funduszy ETF (bond ETFs) w Stanach Zjednoczonych zwiększyły się w styczniu o 10,5 mld USD (5,7%) do 194,7 mld USD. Wśród tej grupy ETF-ów najwięcej zyskały ETF-y replikujące indeksy obligacji wysokodochodowych (high yield bond) (4,5 mld USD) i obligacji korporacyjnych (corporate bond) (3,9 mld USD). Aktywa hybrydowych ETF-ów (hybrid ETFs) wzrosły w styczniu o 26 mln USD (6,9%) przekraczając po raz pierwszy w historii poziom 400 mln USD (403 mln USD).

Wartość wyemitowanych w styczniu tytułów uczestnictwa funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła 105,0 mld USD i była o 9,7 mld USD (8,5%) niższa niż w grudniu 2011 r. Najwięcej tytułów uczestnictwa wyemitowały w pierwszym miesiącu 2012 roku fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek (large cap) – 44,0 mld USD i fundusze akcji rynku krajowego małych spółek (small cap) (8,4 mld USD). Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła w styczniu 77,3 mld USD, czyli była aż o 19,0 mld USD (19,8%) mniejsza niż miesiąc wcześniej. Największą wartość umorzeń odnotowały akcyjne ETF posiadające ekspozycję na segment dużych amerykańskich spółek (39,0 mld USD) i małych spółek (7,8 mld USD).

Ogólne saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło w styczniu +27,8 mld USD, co było najlepszym rezultatem od grudnia 2009 r! Najlepsze saldo zanotowały fundusze obligacji korporacyjnych (+3,3 mld USD) oraz fundusze towarowe (+3,0 mld USD). Najlepsze saldo odnotowały fundusze akcyjne dużych spółek (+5,0 mld USD), fudnusze emerging markets (+4,8 mld USD) oraz fundusze obligacji wysokodochodowych (+3,8 mld USD), natomiast najgorsze fundusze sektora konsumpcyjnego (consumer) (-0,8 mld USD).

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu stycznia 1155, co oznacza wzrost o 21 w stosunku do grudnia. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (384 – wzrost w styczniu o 16). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (304 – bez zmian) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (289 – wzrost o 2). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 171 dłużnych funduszy ETF (wzrost o 3) oraz 7 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.