Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – styczeń 2011 r.

W pierwszym miesiącu 2011 r. rynek funduszy typu ETF (exchange-traded funds) w Stanach Zjednoczonych odnotował piąty z kolei wzrost wartości zarządzanych aktywów. Wartość aktywów ulokowanych w ETF-ach zwiększyła się w styczniu o 12,1 mld USD (1,2%) przekraczając po raz pierwszy w historii tego rynku poziom biliona dolarów (1 004,1 mld USD).

Wzrost aktywów funduszy ETF w styczniu był głównie efektem dobrej koniunktury na amerykańskich giełdach, co przełożyło się na wzrost wartości aktywów akcyjnych ETF-ów inwestujących na rynku krajowym (domestic equity). Ich aktywa zwiększyły się o 12,2 mld USD (2,1%) do 589,5 mld USD. Wśród tej kategorii podmiotów w największym stopniu wzrosły aktywa ETF-ów odwzorowujących indeksy szerokiego rynku (broad-based) – o 13,6 mld USD (3,7%) do 386,0 mld USD. W tej grupie wyraźnie największy wzrost wartości zarządzanych środków stał się udziałem funduszy naśladujących indeksy dużych spółek (large cap) – o 11,6 mld USD do 223,2 mld USD. Fundusze sektorowe (sector-industry) zmniejszyły swój stan posiadania o 1,4 mld USD (0,7%) do 203,5 mld USD. W tej kategorii zdecydowanie najbardziej spadły aktywa funduszy towarowych (commodities) – o 6,3 mld USD. Największym wzrostem aktywów mogły natomiast pochwalić się fundusze surowców naturalnych (natural resources) – 1,7 mld USD.

Akcyjne fundusze ETF powiązane z międzynarodowymi i globalnymi indeksami (global/international equity) zanotowały w styczniu spadek wartości zarządzanych aktywów o 3,6 mld USD (1,3%) do poziomu 273,1 mld USD. Najbardziej w tej grupie zmniejszyły się aktywa funduszy emerging markets – o 7,6 mld USD do 146,5 mld USD.

Wzrost wartości zarządzanych aktywów odnotowały w styczniu natomiast dłużne fundusze ETF (bond) ETF-y. W końcu stycznia zgromadzono w nich 141,2 mld USD, czyli o 3,4 mld USD (2,5%) więcej niż miesiąc wcześniej. Wśród tych funduszy największy przyrost aktywów odnotowały ETF-y replikujące indeksy obligacji przedsiębiorstw (corporate bond) – 2,5 mld USD. Z kolei aktywa funduszy hybrydowych (hybrid) pozostały praktycznie na tym samym poziomie co w końcu grudnia (323 mln USD, o 1 mln USD więcej niż przed miesiącem).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.