Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – sierpień 2016 r.

Trwa dobra passa amerykańskiego rynku funduszy ETF. Choć sierpień nie był dla niego tak udany jak lipiec (kiedy to aktywa ETF-ów wzrosły aż o 120 mld USD, a napływ netto kapitału sięgnął prawie 47 mld USD), amerykańscy inwestorzy wciąż wykazują ogromne zainteresowanie tego rodzaju produktami finansowymi. Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych zajmującego się m.in. monitorowaniem rynku instytucji wspólnego inwestowania w USA – w sierpniu wartość aktywów ETF-ów w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się o 24,9 mld USD (1,1%) ustanawiając kolejny rekord w wysokości 2374,4 mld USD. W pierwszych ośmiu miesiącach 2016 roku wartość aktywów funduszy ETF w USA wzrosła już o 273,9 mld USD (13,0%), podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku zwiększyła się zaledwie o 20,6 mld USD (1,0%).

Wzrost wartości aktywów w sierpniu stał się udziałem wszystkich głównych kategorii funduszy ETF. Fundusze replikujące wyniki indeksów krajowego rynku akcji (domestic equity ETFs) zwiększyły wartość zarządzanych aktywów o 11,8 mld USD (0,8%) do 1452,2 mld USD. W ramach tej kategorii aktywa ETF-ów amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) wzrosły o 13,3 mld USD (1,2%) do 1096,6 mld USD, zaś aktywa ETF-ów odwzorowujących akcyjne indeksy branżowe (sector/industry domestic ETFs) zmniejszyły się o 1,5 mld USD (0,4%) do 355,5 mld USD. ETF-y powiązane z indeksami międzynarodowych i globalnych rynków akcji (global/international equity ETFs) odnotowały wzrost wartości aktywów o 5,4 mld USD (1,1%) do 496,8 mld USD. Udany miesiąc mają za sobą również fundusze ETF, które dążą do naśladowania stóp zwrotu indeksów rynku instrumentów o stałym dochodzie (bond ETFs). Po wzroście aktywów o 7,6 mld USD (1,8%) zarządzają środkami finansowymi o wartości 420,7 mld USD. Wreszcie hybrydowe ETF-y (hybrid ETFs) powiększyły swój stan posiadania o 142 mln USD (3,2%) do 4616 mln USD.

Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) zmniejszyła się w sierpniu w porównaniu z poprzednim miesiącem o 30,5 mld USD (21,3%) i wyniosła 112,9 mld USD. Z kolei wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) spadła o 11,0 mld USD (11,4%) do 85,5 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło zatem w sierpniu +27,4 mld USD i było niższe niż miesiąc wcześniej o 19,5 mld USD (-41,5%). Od początku 2016 r. saldo to wyniosło +139,7 mld USD, było więc o 20,0 mld USD (16,7%) wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Według danych ICI w końcu sierpnia 2016 r. działało w USA 1680 funduszy ETF – o 3 mniej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – 634 (wzrost o 2 wobec lipca). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (374 – spadek o 2) i amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (373 – wzrost o 1). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 279 dłużnych ETF-ów (spadek o 4) oraz 20 hybrydowych ETF-ów (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.