Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – sierpień 2015 r.

Sierpień okazał się prawdopodobnie najgorszym miesiącem w dotychczasowej historii rynku funduszy ETF w USA pod względem miesięcznej zmiany wartości aktywów. Według danych opublikowanych przez Investment Company Institute (ICI) wartość aktywów tych funduszy zmniejszyła się w sierpniu (głównie na skutek gwałtownego załamania notowań na rynkach akcji, a tym samym spadku wartości akcji w ich portfelach inwestycyjnych) aż o 115,1 mld USD (5,5%) do 1994,9 mld USD; tym samym znalazły się one po raz pierwszy od stycznia tego roku poniżej poziomu 2 bilionów dolarów. Sierpniowy spadek w ujęciu wartościowym okazał się większy od największego dotąd odnotowanego w październiku 2008 r., kiedy aktywa ETF-ów skurczyły się o 97,2 mld USD. Natomiast w ujęciu procentowym był to najgorszy rezultat od maja 2012 r. (-6,0%). Bilans zmian wartości aktywów ETF-ów w pierwszych ośmiu miesiącach 2015 roku jest jednak nadal pozytywny – wzrosły one od początku tego roku o 20,6 mld USD, podczas gdy w analogicznym okresie 2014 r. wzrost ten wyniósł 206,1 mld USD.

Wszystkie główne kategorie funduszy ETF (z jednym wyjątkiem) odnotowały w sierpniu spadek wartości zarządzanych środków finansowych. Największy spadek miał miejsce w przypadku amerykańskich funduszy ETF odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji (domestic equity ETFs) – ich aktywa zmniejszyły się aż o 73,4 mld USD (5,8%) do 1202,1 mld USD. W ramach tej kategorii aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) spadły o 52,7 mld USD (5,6%) do 890,5 mld USD, zaś ETF-ów replikujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) o 20,7 mld USD (6,2%) do 311,6 mld USD. Znaczący spadek wartości aktywów stał się także udziałem akcyjnych ETF-ów naśladujących międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – w końcu sierpnia zarządzały one aktywami o wartości 464,7 mld USD, czyli o 44,6 mld USD (8,8%) mniejszymi niż miesiąc wcześniej. Hybrydowe fundusze ETF (hybrid ETFs) odnotowały spadek aktywów o 130 mln USD (3,4%) do 3680 mln USD. Jedynie dłużne fundusze ETF (bond ETFs) powiększyły swoje aktywa – o 3,0 mld USD (0,9%) do 324,5 mld USD.

Mimo dotkliwego spadku aktywów nieco więcej pieniędzy trafiało w sierpniu do ETF-ów niż z nich wypływało. Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) wyniosła 148,4 mld USD i była o 3,0 mld USD (2,1%) wyższa niż miesiąc wcześniej. Z kolei wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) zwiększyła się w porównaniu z lipcem o 25,1 mld USD (20,5%) do 147,6 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF, mimo poważnych perturbacji na rynkach akcji, okazało się zatem dodatnie i wyniosło +0,8 mld USD. W pierwszych ośmiu miesiącach 2015 r. łączne saldo wpłat i wypłat wyniosło +119,8 mld USD i było o 15,0 mld USD (14,3%) wyższe niż w analogicznym okresie 2014 r.

Według danych ICI w końcu sierpnia w USA funkcjonowało 1531 funduszy ETF – o 5 więcej niż w lipcu. Najliczniejszą grupę stanowiły międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – 564 (wzrost o 2 wobec lipca). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (335 – bez zmian) oraz amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (333 – wzrost o 4). Ponadto na amerykańskim rynku dostępnych jest 277 dłużnych ETF-ów (spadek o 1) oraz 22 hybrydowe fundusze ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.