Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – sierpień 2014 r.

Po spadku aktywów funduszy ETF w lipcu, sierpień przyniósł powrót do tendencji wzrostowej na rynku tych instrumentów finansowych w Stanach Zjednoczonych. Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych, które m.in. monitoruje rynek instytucji wspólnego inwestowania w USA –wartość aktywów exchange-traded funds w Stanach Zjednoczonych w końcu sierpnia wyniosła 1880,7 mld USD i była o 63,6 mld USD (3,5%) wyższa niż miesiąc wcześniej; w ujęciu nominalnym był to drugi największy wzrost aktywów ETF-ów w tym roku (w lutym było to aż 85,6 mld USD). W pierwszych ośmiu miesiącach 2014 roku aktywa amerykańskich ETF-ów zwiększyły się o 206,1 mld USD (12,3%), podczas gdy w analogicznym okresie 2013 roku było to 128,0 mld USD.

Wzrost wartości aktywów odnotowały w sierpniu wszystkie główne kategorie funduszy ETF. Aktywa amerykańskich funduszy ETF inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) wzrosły o 42,2 mld USD (3,8%) do 1141,9 mld USD. W ramach tej kategorii aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) zwiększyły się o 30,8 mld USD (3,9%) do 830,9 mld USD, natomiast ETF-y odwzorowujące indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) zanotowały wzrost aktywów o 11,4 mld USD (3,8%) do 311,0 mld USD. Dynamiczny rozwój stał się udziałem także akcyjnych ETF-ów replikujących międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – ich aktywa zwyżkowały o 11,2 mld USD (2,5%) kończąc miesiąc na poziomie 454,5 mld USD. O blisko 10 mld USD (9,7 mld USD, 3,6%) zwiększyły się w sierpniu aktywa funduszy ETF naśladujących indeksy rynku instrumentów o stałym dochodzie (bond ETFs) osiągając wartość 281,5 mld USD. Najszybciej rosły jednak aktywa hybrydowych ETF-ów (hybrid ETFs) – zwiększyły się o 19,7% (439 mln USD) do 2662 mln USD.

Według danych ICI wartość wyemitowanych w sierpniu tytułów uczestnictwa funduszy ETF (nabytych przez inwestorów) wyniosła 107,8 mld USD i była o 4,7 mld USD (4,2%) mniejsza niż w lipcu. W nieznacznym stopniu w porównaniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się również wartość umorzonych udziałów w ETF-ach – wyniosła 92,6 mld USD i była o 2,5 mld USD (2,7%) niższa niż w lipcu. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło w sierpniu +15,2 mld USD, a od początku 2014 roku +104,8 mld USD. Rezultat ten jest o 18,8% lepszy niż w analogicznym okresie 2013 roku (+88,2 mld USD).

Według danych ICI w końcu sierpnia 2014 r. w USA funkcjonowało 1391 funduszy ETF – o 16 więcej niż w końcu lipca i aż o 130 więcej niż 12 miesięcy temu. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – jest ich 485 (o 9 więcej niż miesiąc wcześniej). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (bez zmian) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (312 – wzrost o 1). Ponadto na amerykańskim rynku jest dostępnych 257 dłużnych funduszy ETF (wzrost o 3) oraz 19 hybrydowych funduszy ETF (wzrost o 3).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.