Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – sierpień 2012 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) wartość aktywów ulokowana w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się w sierpniu 2012 r. o 22,4 mld USD (1,9%) do 1214,6 mld USD. Od początku 2012 roku wartość środków finansowych ulokowanych w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się o 166,5 mld USD, czyli o 15,9% (w tym samym okresie 2011 r. aktywa ETF-ów wzrosły o 48,8 mld USD).

Największy wzrost aktywów zanotowały w sierpniu podmioty posiadające ekspozycję na rynek akcji. Według danych ICI aktywa amerykańskich funduszy ETF inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) zwiększyły się o 12,0 mld USD (1,7%) do 714,6 mld USD. Wzrost wartości zarządzanych aktywów stał się udziałem zarówno ETF-ów amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) (o 3,6 mld USD (0,8%) do 468,4 mld USD), jak też – w nieco większym stopniu – ETF-ów odwzorowujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) (o 8,3 mld USD (3,5%) do 246,3 mld USD). Wzrosły również aktywa akcyjnych funduszy ETF replikujących międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – w końcu sierpnia wynosiły one 269,9 mld USD i były o 6,4 mld USD (2,4%) wyższe niż miesiąc wcześniej.

Aktywa dłużnych funduszy ETF (bond ETFs) w Stanach Zjednoczonych zwiększyły się w sierpniu o 4,0 mld USD (1,8%) osiągając poziom 229,6 mld USD. Nieznacznie wzrosły również aktywa hybrydowych ETF-ów (hybrid ETFs) – o 30 mln USD (6,2%) do 512 mln USD.

Wartość wyemitowanych tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła 75,0 mld USD i była o 10,9 mld USD (12,6%) niższa niż w lipcu. Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła 73,8 mld USD, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,7 mld USD (1,0%). Saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło zatem w sierpniu zaledwie +1,3 mld USD i było o 11,6 mld USD (90,1%) mniejsze niż w lipcu; było też najniższe od sierpnia 2011 r. Od początku 2012 r. saldo to wyniosło już w sumie +92,3 mld USD i było o 24,5 mld USD (36,0%) wyższe od salda zanotowanego w pierwszych ośmiu miesiącach 2011 r.

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu sierpnia 1216, co oznacza spadek o 8 w stosunku do lipca. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (406 – wzrost o 1 wobec lipca). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (304 – spadek o 10) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (293 – spadek o 3). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonują 202 dłużne fundusze ETF (spadek o 1) oraz 11 hybrydowych funduszy ETF (wzrost o 1).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.