Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – sierpień 2011 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) w sierpniu 2011 r. rynek funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych zanotował trzeci w tym roku i największy od maja 2010 r. spadek wartości zarządzanych aktywów. Suma środków finansowych ulokowanych w ETF-ach w USA zmniejszyła się o 45,0 mld USD czyli o 4,1% do 1 040,7 mld USD. Od początku 2011 roku aktywa ETF-ów w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 48,8 mld USD, czyli o 4,9%.

W największym stopniu zmniejszyły się w sierpniu aktywa akcyjnych funduszy ETF powiązanych z międzynarodowymi i globalnymi indeksami (global/international equity) – odnotowały one w sierpniu spadek wartości zarządzanych aktywów aż o 26,9 mld USD (9,2%); w sierpnia lipca było w nich ulokowane 265,8 mld USD. Najbardziej w tej grupie zmniejszyły się aktywa funduszy rynków wschodzących (emerging markets) – o 16,3 mld USD i funduszy międzynarodowych (international) – o 6,3 mld USD; wzrosły w tej kategorii jedynie aktywa funduszy globalnych (global) – o 1,0 mld USD.

Istotny spadek aktywów stał się także udziałem amerykańskich ETF-ów inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity). W końcu sierpnia zarządzały one środkami o wartości 608,5 mld USD, czyli o 20,9 mld USD (3,3%) mniejszymi niż miesiąc wcześniej. W ramach tej kategorii aktywa ETF-ów szerokiego rynku amerykańskiego (broad-based ETFs) uszczupliły swój stan posiadania o 17,9 mld USD (4,5%) i w końcu sierpnia dysponowały aktywami o wartości 377,7 mld USD. Wśród nich największy spadek wartości zarządzanych środków w ujęciu nominalnym stał się udziałem funduszy naśladujących indeksy dużych (large cap) i średnich spółek (mid cap) – odpowiednio o 8,5 mld USD i 5,2 mld USD. Natomiast aktywa ETF-ów odwzorowujących indeksy sektorowe (sector-industry ETFs) zmniejszyły się tylko o 3,0 mld USD (1,3%). W tej grupie podmiotów największy spadek aktywów zaliczyły fundusze surowców naturalnych (natural resources) (o 3,0 mld USD), zaś największy wzrost fundusze towarowe (commodities) (o 8,1 mld USD).

Aktywa dłużnych funduszy ETF (bond) zwiększyły się o 2,8 mld USD (1,7%) do 166,1 mld USD. Wśród tej grupy ETF-ów najwięcej zyskały ETF-y replikujące indeksy obligacji korporacyjnych (corporate bond) (1,5 mld USD) i rządowych (government bond) (0,9 mld USD). Niewielki spadek wartości zarządzanych aktywów (o 13 mln USD do 389 mln USD) odnotowały hybrydowe ETF-y.

Wartość wyemitowanych w sierpniu tytułów uczestnictwa funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła aż 170,6 mld USD (najwięcej w tym roku) i była o 79,7 mld USD (87,6%) wyższa niż w lipcu. Najwięcej tytułów uczestnictwa wyemitowały fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek (97,1 mld USD) i fundusze akcji rynku krajowego małych spółek (small cap) (13,8 mld USD). Rekordowa była jednak także wartość umorzonych udziałów w ETF-ach – wyniosła ona 169,9 mld USD, czyli aż o 93,2 mld USD (121,9%) więcej niż w lipcu. Największą wartość umorzeń odnotowały akcyjne ETF posiadające ekspozycję na segment dużych amerykańskich spółek (93,7 mld USD) i fundusze małych spółek (12,8 mld USD). W rezultacie ogólne saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło w sierpniu +0,7 mld USD, co jak na niesprzyjające warunki panujące na amerykańskich parkietach należy uznać za dobry rezultat. Najlepsze saldo zanotowały fundusze akcji dużych amerykańskich spółek (+3,4 mld USD) i fundusze obligacji korporacyjnych (+2,0 mld USD). Najgorsze saldo odnotowały fundusze emerging markets (-3,2 mld USD).

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu sierpnia 1083, co oznacza wzrost o 6 w stosunku do lipca. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (363 – wzrost w sierpniu o 3). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (282 – wzrost o 1) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (275 – wzrost o 2). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 156 dłużnych funduszy ETF oraz 7 hybrydowych funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.