Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – październik 2016 r.

Po ośmiu miesiącach wzrostu wartości aktywów funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych przyszedł czas na korektę. Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych zajmującego się m.in. monitorowaniem rynku instytucji wspólnego inwestowania w USA – w październiku wartość aktywów ETF-ów w USA zmalała o 29,2 mld USD (1,2%) do 2358,2 mld USD. W pierwszych 10 miesiącach 2016 roku wartość aktywów funduszy ETF w USA zwiększyła się o 257,7 mld USD (12,3%), podczas gdy w analogicznym okresie 2015 roku wzrosła o 129,7 mld USD (6,6%).

W październiku w minimalnym stopniu wzrosły jedynie aktywa hybrydowych funduszy ETF (hybrid ETFs) (o 92 mln USD, czyli o 2,0%) oraz dłużnych ETF-ów (bond ETFs) (o 98 mln USD, czyli o 0,02%). Pozostałe główne kategorie funduszy ETF odnotowały spadek wartości zarządzanych środków finansowych. Aktywa funduszy replikujących wyniki indeksów krajowego (tj. amerykańskiego) rynku akcji (domestic equity ETFs) zmniejszyły się o 28,9 mld USD (2,0%) do 1426,1 mld USD. W ramach tej kategorii aktywa ETF-ów amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) spadły o 15,4 mld USD (1,4%) do 1085,0 mld USD, zaś aktywa ETF-ów naśladujących wyniki akcyjnych indeksów branżowych (sector/industry domestic ETFs) zmniejszyły się o 13,5 mld USD (3,8%) do 341,1 mld USD. ETF-y odwzorowujące stopy zwrotu indeksów opisujących koniunkturę na międzynarodowych i globalnych rynkach akcji (global/international equity ETFs) zanotowały w październiku jedynie minimalny spadek aktywów – o 0,5 mld USD (0,1%) do 500,0 mld USD.

Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych w październiku udziałów w ETF-ach w USA (gross issuance) wyniosła 115,2 mld USD, co oznacza spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem o 9,7%. Zmniejszyła się także wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) – o 11,8% do 97,5 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło w październiku +17,7 mld USD, było zatem o 3,8% wyższe niż we wrześniu. Według danych ICI od początku 2016 roku saldo to wyniosło +174,4 mld USD i było o 6,0 mld USD (3,6%) wyższe niż w analogicznym okresie minionego roku.

Jak poinformowało ICI w końcu października w Stanach Zjednoczonych funkcjonowały 1692 fundusze ETF – o 6 więcej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – 627 (bez zmian w stosunku do sierpnia). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (385 – wzrost o 1) i amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (375 – wzrost o 2). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonują 283 dłużne ETF-y (wzrost o 3) oraz 22 hybrydowe ETF-y (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.