Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – październik 2015 r.

Październik był prawdopodobnie najlepszym w historii miesiącem dla rynku funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych pod względem wzrostu wartości aktywów netto (WAN) zarządzanych przez te podmioty. Po dwóch miesiącach spadków tym razem WAN amerykańskich ETF-ów – według danych opublikowanych przez Investment Company Institute (ICI) – zwiększyła się aż o 148,5 mld USD (7,6%) i powróciła ponad poziom 2 bilionów dolarów (2104,1 mld USD). Dotychczas (biorąc pod uwagę dane od początku 2008 r.) najwyższy miesięczny wzrost aktywów ETF-ów został odnotowany w lutym br. i wyniósł 106,7 mld USD. W pierwszych 10 miesiącach 2015 roku aktywa funduszy ETF w USA zwiększyły się o 129,7 mld USD, podczas gdy w analogicznym okresie 2014 r. wzrosły o 214,4 mld USD.

Wzrost wartości zarządzanych środków finansowych odnotowały wszystkie bez wyjątku główne kategorie funduszy ETF. Największy stał się udziałem amerykańskich funduszy ETF naśladujących indeksy krajowego rynku akcji (domestic equity ETFs) – ich aktywa zwiększyły się aż o 97,5 mld USD (8,3%) do 1271,4 mld USD. W ramach tej kategorii aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) wzrosły o 72,7 mld USD (8,3%) do 949,9 mld USD, zaś ETF-ów replikujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) o 24,8 mld USD (8,4%) do 321,5 mld USD. Istotny wzrost aktywów odnotowały również akcyjne ETF-y odwzorowujące międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – w końcu października zarządzały one środkami o wartości 484,0 mld USD, czyli o 32,0 mld USD (8,8%) większymi niż miesiąc wcześniej. Hybrydowe fundusze ETF (hybrid ETFs) zanotowały wzrost aktywów o 155 mln USD (4,3%) do 3802 mln USD. Z kolei dłużne fundusze ETF (bond ETFs), których udziały są notowane na amerykańskich parkietach, powiększyły w październiku swoje aktywa o 11,8 mld USD (3,5%) do 344,9 mld USD.

Po gwałtownym wzroście aktywności inwestorów nabywających i umarzających udziały w funduszach ETF we wrześniu, tym razem skala tego operacji uległa wyraźnemu zmniejszeniu i powróciła do poziomów zbliżonych do tych obserwowanych we wcześniejszych miesiącach. Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) wyniosła w październiku 153,0 mld USD i była o 26,3 mld USD (14,7%) niższa niż miesiąc wcześniej. Z kolei wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) zmniejszyła się w porównaniu z wrześniem o 35,1 mld USD (21,9%) do 124,7 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło +28,2 mld USD i było najwyższe od lutego. W pierwszych dziesięciu miesiącach 2015 r. łączne saldo wpłat i wypłat do ETF-ów wyniosło +167,5 mld USD i było o 18,8 mld USD (12,7%) wyższe niż w analogicznym okresie 2014 r.

Według danych ICI w końcu października w USA funkcjonowało 1555 funduszy ETF – o 5 więcej niż w końcu września. Najliczniejszą grupę stanowiły międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – 571 (wzrost o 1 wobec września). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (346 – wzrost o 1) oraz amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (343 – wzrost o 3). Ponadto na amerykańskim rynku dostępne są 274 dłużne ETF-y (wzrost o 1) oraz 22 hybrydowe fundusze ETF (spadek o 1).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.