Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – październik 2014 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych monitorującego rynek instytucji wspólnego inwestowania w USA – wartość aktywów funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wzrosła w październiku o 58,2 mld USD (3,2%) osiągając rekordowy poziom 1889,1 mld USD. W pierwszych dziesięciu miesiącach bieżącego roku aktywa ETF-ów notowanych na amerykańskich parkietach zwiększyły się o 214,4 mld USD (12,8%), podczas gdy w analogicznym okresie 2014 roku wzrost aktywów wyniósł 277,5 mld USD (20,8%).

Wzrost wartości aktywów stał się udziałem wszystkich głównych kategorii funduszy ETF za wyjątkiem akcyjnych ETF-ów zorientowanych na rynki międzynarodowe. Aktywa amerykańskich funduszy ETF inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) zwiększyły się o 47,5 mld USD (4,2%) do 1167,7 mld USD. W ramach tej kategorii aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) wzrosły o 42,4 mld USD (5,2%) do 864,0 mld USD, natomiast ETF-ów odwzorowujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) o 5,2 mld USD (1,7%) do 303,7 mld USD. Aktywa akcyjnych ETF-ów naśladujących międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) warte były w końcu października 424,3 mld USD, czyli o 7,5 mld USD (1,7%) mniej niż miesiąc wcześniej. Bardzo znaczący wzrost aktywów jak na tę kategorię funduszy – aż o 18,0 mld USD (6,5%) – odnotowały dłużne fundusze ETF (bond ETFs); w rezultacie ich aktywa osiągnęły poziom 294,2 mld USD. O 173 mln USD (6,5%) do 2841 mln USD wzrosły natomiast aktywa hybrydowych funduszy ETF (hybrid ETFs).

Według danych ICI w październiku wartość zarówno nabytych jak i sprzedanych przez inwestorów tytułów uczestnictwa funduszy ETF była znacznie wyższa niż we wrześniu i jedna z najwyższych w historii amerykańskiego rynku. Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) wyniosła aż 169,6 mld USD i była o 39,3 mld USD (30,1%) wyższa niż miesiąc wcześniej. Z kolei wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) zwiększyła się w porównaniu z wrześniem o 28,0 mld USD (24,5%) i wyniosła 142,0 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF okazało się najwyższe w tym roku i wyniosło +27,6 mld USD. Od początku 2014 roku przewaga wpłat nad wypłatami sięga już +148,7 mld USD – to minimalnie lepiej niż w pierwszych dziesięciu miesiącach ubiegłego roku (+146,6 mld USD).

Według danych ICI w końcu października 2014 r. w USA funkcjonowało po raz pierwszy w historii ponad 1400 funduszy ETF (dokładnie było ich 1403 – o 6 więcej niż w końcu września). Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – jest ich 492 (o 2 więcej niż miesiąc wcześniej). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (318 – bez zmian) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (314 – bez zmian). Ponadto na amerykańskim rynku jest dostępnych 260 dłużnych funduszy ETF (wzrost o 4) oraz 19 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.