Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – październik 2013 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych, które m.in. monitoruje rynek instytucji wspólnego inwestowania w USA – wartość aktywów ulokowana w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się w październiku o 72,7 mld USD (4,7%) do rekordowego poziomu 1614,6 mld USD. Był to trzeci największy w tym roku miesięczny wzrost wartości aktywów na rynku funduszy ETF w USA. Od początku 2013 roku aktywa amerykańskich funduszy ETF zwiększyły się o 277,5 mld USD (20,8%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wzrost aktywów sięgnął 220,8 mld USD (21,1%).

Wzrost aktywów zanotowały w październiku wszystkie kategorie funduszy ETF za wyjątkiem funduszy dłużnych. Aktywa amerykańskich ETF-ów inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) zwiększyły się o 48,7 mld USD (5,3%) do 972,4 mld USD. Największy udział w tym wzroście miały fundusze ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs), których aktywa zwiększyły się o 41,6 mld USD (6,3%) i wyniosły na koniec miesiąca 706,1 mld USD. W mniejszym stopniu wzrosły aktywa ETF-ów replikujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) – o 7,1 mld USD (2,7%) do 266,3 mld USD. Drugi miesiąc z rzędu znaczący wzrost aktywów odnotowały akcyjne fundusze ETF odwzorowujące międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – w końcu października były one o 24,2 mld USD (6,6%) wyższe niż we wrześniu (w sumie wyniosły 392,1 mld USD). Minimalnie zmniejszyła się wartość środków finansowych zarządzanych przez dłużne fundusze ETF (bond ETFs) – o 0,3 mld USD (0,1%) do 248,7 mld USD. Natomiast aktywa hybrydowych ETF-ów (hybrid ETFs) wzrosły w październiku o 40 mln USD (3,0%) do 1384 mln USD.

W październiku kontynuowany był napływ kapitału netto do funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych. Według danych ICI wartość wyemitowanych tytułów uczestnictwa funduszy ETF (nabytych przez inwestorów) wyniosła aż 126,6 mld USD i była o 3,1 mld USD (2,5%) wyższa niż bardzo dobrym wrześniu. Natomiast wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła 101,2 mld USD i również była wyższa niż miesiąc wcześniej (o 10,8 mld USD, 12,0%). W rezultacie saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych w październiku wyniosło +25,4 mld USD. Od stycznia do października 2013 r. saldo to wyniosło już +146,7 mld USD i było o 14,8 mld USD (11,2%) wyższe niż w analogicznym okresie 2012 roku.

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu października 1280 – o 16 więcej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (431 – o 1 mniej niż we wrześniu). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (314 – wzrost o 11) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (291 – wzrost o 2). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 230 dłużnych funduszy ETF (wzrost o 4) oraz 14 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.