Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – październik 2012 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) wartość aktywów ulokowana w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych zmniejszyła się w październiku 2012 r. o 12,2 mld USD (1,0%) do 1268,9 mld USD. Był to pierwszy spadek aktywów od maja i dopiero trzeci w tym roku. Od początku 2012 roku wartość środków finansowych ulokowanych w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się o 220,8 mld USD, czyli o 21,1%, podczas gdy w analogicznym okresie 2011 r. aktywa ETF-ów zwiększyły się o 62,9 mld USD (6,3%).

Największy spadek aktywów zanotowały w październiku podmioty posiadające ekspozycję na rynek akcji. Według danych ICI aktywa amerykańskich funduszy ETF inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) zmniejszyły się o 24,0 mld USD (3,2%) do 734,0 mld USD. Znaczący spadek wartości zarządzanych aktywów stał się udziałem zarówno ETF-ów amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) (o 18,6 mld USD (3,8%) do 476,5 mld USD), jak też – ale w dużo mniejszym stopniu – ETF-ów odwzorowujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) (o 5,4 mld USD (2,1%) do 257,4 mld USD). Wzrosły natomiast aktywa akcyjnych funduszy ETF replikujących międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – w końcu października wynosiły one 295,7 mld USD i były o 6,5 mld USD (2,3%) wyższe niż miesiąc wcześniej.

Aktywa dłużnych funduszy ETF (bond ETFs) w Stanach Zjednoczonych zwiększyły się w październiku o 5,2 mld USD (2,2%) osiągając rekordowy poziom 238,7 mld USD. O 30 mln USD (5,3%) do 593 mln zł wzrosły aktywa hybrydowych ETF-ów (hybrid ETFs).

Wartość wyemitowanych w październiku tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła 82,0 mld USD i była o 33,6 mld USD (29,1%) niższa niż we wrześniu. Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła natomiast 80,1 mld USD, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem o 2,2 mld USD (2,8%). Mimo tak znaczącego spadku sprzedaży nowych udziałów w ETF-ach saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych było w październiku dodatnie i wyniosło +1,9 mld USD (we wrześniu było to aż 37,7 mld USD). Od początku 2012 r. saldo to wyniosło już w sumie +131,9 mld USD i było o 38,1 mld USD (40,6%) wyższe od salda zanotowanego w pierwszych dziesięciu miesiącach 2011 r.

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu października 1192, co oznacza spadek o 19 w stosunku do września. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (401 – spadek o 3 wobec września). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (301 – bez zmian) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (274 – spadek o 19). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 205 dłużnych funduszy ETF (wzrost o 3) oraz 11 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.