Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – październik 2010 r.

W październiku 2010 r. rynek funduszy typu ETF (exchange-traded funds) w Stanach Zjednoczonych odnotował drugi z rzędu i szósty w tym roku wzrost wartości zarządzanych aktywów. Według danych Investment Company Institute (ICI) – instytucji monitorującej rynek instytucji wspólnego inwestowania w USA – ich wartość zwiększyła się w październiku o 40,8 mld USD (4,6 %), czyli o połowę mniej niż we wrześniu (81,9 mld USD). Na koniec października wartość aktywów ulokowanych w ETF-ach osiągnęła rekordowy poziom 923,5 mld USD. Od początku 2010 roku aktywa ETF-ów w USA wzrosły o 146,4 mld USD (18,8%).

Zdecydowanie największy udział w październikowym wzroście aktywów miały akcyjne ETF-y, zwłaszcza zaś podmioty inwestujące na rynku krajowym (domestic equity), których aktywa zwiększyły się o 21,8 mld USD (4,4%) do 517,2 mld USD. Wśród tej kategorii podmiotów w największym stopniu wzrosły aktywa ETF-ów odwzorowujących indeksy szerokiego rynku (broad-based) (o 13,3 mld USD, czyli 4,1%) do 333,4 mld USD. W tej grupie największy wzrost wartości zarządzanych środków stał się udziałem funduszy naśladujących indeksy dużych spółek (large cap) (o 6,4 mld USD, czyli 16,5 % do 193,8 mld USD). Wartość aktywów sektorowych funduszy ETF (sector-industry) zanotowała wzrost o 8,6 mld USD (4,9%) do poziomu 183,8 mld USD. W tej kategorii drugi miesiąc z rzędu największą dynamikę wzrostu aktywów odnotowały fundusze branży technologicznej (technology) – o 15,6% (do 12,7 mld USD). Nominalnie największy wzrost osiągnęły fundusze towarowe (commodities) – o 4,2 mld USD do 92,7 mld USD.

Bardzo znaczący wzrost wartości zarządzanych aktywów stał się w październiku także udziałem akcyjnych funduszy ETF powiązanych z międzynarodowymi i globalnymi indeksami (global/international equity). Na koniec października aktywa tej grupy podmiotów były warte 262,8 mld USD – o 16,7 mld USD (6,8%) więcej niż miesiąc wcześniej. Zdecydowanie najbardziej w tym gronie wzrosły aktywa funduszy emerging markets – aż o 12,0 mld USD. Ich aktywa osiągnęły tym samym kolejny rekord – 148,3 mld USD (od początku roku aktywa te wzrosły już o 36,6%.

Również pozostałe kategorie amerykańskich ETF-ów zanotowały w październiku wzrost wartości zarządzanych aktywów. Aktywa obligacyjnych funduszy ETF były o 2,2 mld USD (1,6%) wyższe niż miesiąc wcześniej i wyniosły 143,2 mld USD. Wśród tych funduszy najwięcej zyskały ETF-y replikujące indeksy obligacji rządowych (government bond) – 1,2 mld USD (2,2%). W przypadku funduszy hybrydowych (hybrid) wzrost aktywów wyniósł 6 mln USD (1,9%) dochodząc do poziomu 314 mln USD.

Wartość wyemitowanych w październiku tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła 81,8 mld USD, aż o 32,2 mld USD (28,2%) mniej niż we wrześniu. Najwięcej tytułów uczestnictwa wyemitowały fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek (34,5 mld USD), fundusze emerging markets (9,0 mld USD) i fundusze akcji rynku krajowego małych spółek (small cap) (7,6 mld USD). Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła 67,8 mld USD – o 20,4 mld USD (23,1%) mniej niż we wrześniu. Największą wartość umorzeń odnotowały akcyjne ETF posiadające ekspozycję na segment dużych (34,9 mld USD) i małych amerykańskich spółek (7,5 mld USD). W rezultacie ogólne saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło 14,0 mld USD – był to dotychczas (w 2010 roku) trzeci najlepszy rezultat (lepsze saldo odnotowano jedynie we wrześniu i w marcu). Najlepsze saldo zanotowały fundusze fundusze emerging markets (+8,0 mld USD). Najgorsze saldo odnotowały fundusze dużych spółek (-0,4 mld USD). Od początku 2010 r. saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa ETF-ów wyniosło już 85,3 mld USD.

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu października 914, co oznacza spadek o 2 w stosunku do września. Najliczniejsze są międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (291 – spadek o 4), amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (246 – wzrost o 1) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (243 – bez zmian). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 128 dłużnych funduszy ETF oraz 6 hybrydowych funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.