Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – marzec 2012 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) wartość aktywów ulokowana w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych wzrosła w marcu 2012 r. o 10,7 mld USD (0,9%) do nowego rekordowego poziomu 1193,2 mld USD. Był to czwarty z kolei miesięczny wzrost aktywów ETF-ów w USA, zaś od początku tego roku wartość tego rynku zwiększyła się o 145,0 mld USD, czyli o 18,8%.

Motorem wzrostu aktywów na rynku ETF-ów w marcu był segment funduszy inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs). Aktywa tej grupy podmiotów wzrosły o 13,5 mld USD (2,0%) do 704,0 mld USD. Wynik ten to zasługa wzrostu aktywów ETF-ów amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs), które zwiększyły swój stan posiadania o 17,3 mld USD (3,9%) do 461,5 mld USD, gdyż aktywa ETF-ów odwzorowujących amerykańskie indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) zmalały o 3,8 mld USD (1,5%) do 242,6 mld USD. W pierwszej z ww. wymienionych kategorii funduszy ETF zdecydowanie największy wzrost wartości zarządzanych środków w ujęciu nominalnym stał się udziałem podmiotów naśladujących indeksy dużych spółek (large cap) – o 15,5 mld USD. Natomiast w kategorii funduszy sektorowych największy spadek aktywów odnotowały fundusze towarowe (commodities) (o 7,5 mld USD) i fundusze surowców naturalnych (natural resources) (o 1,5 mld USD).

Aktywa akcyjnych funduszy ETF replikujących międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) zmniejszyły się w marcu o 5,1 mld USD (1,7%) do 286,1 mld USD. W największym stopniu przyczynił się do tego spadek wartości aktywów funduszy rynków wschodzących (emerging markets) – o 4,7 mld USD.

Aktywa dłużnych funduszy ETF (bond ETFs) w Stanach Zjednoczonych zwiększyły się w marcu o 2,2 mld USD (1,1%) osiągając poziom 202,6 mld USD. W tej kategorii ETF-ów najwięcej zyskały ETF-y replikujące indeksy obligacji korporacyjnych (corporate bond) (1,6 mld USD), natomiast jedyną grupą dłużnych ETF-ów która zanotowała spadek wartości zarządzanych aktywów były fundusze obligacji rządowych (o 0,4 mld USD). Aktywa hybrydowych ETF-ów (hybrid ETFs) wzrosły w lutym o 16 mln USD (3,8%) do 434 mln USD.

W marcu aktywność inwestorów na rynku ETF-ów w Stanach Zjednoczonych była nieco większa niż miesiąc wcześniej, zarówno jeśli chodzi o nabycia jak i o umorzenia tytułów uczestnictwa. Wartość wyemitowanych w marcu tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła 95,9 mld USD i była o 11,3 mld USD (13,4%) wyższa niż w lutym. Najwięcej tytułów uczestnictwa wyemitowały fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek – 44,5 mld USD i fundusze akcji rynku krajowego małych spółek (small cap) (9,4 mld USD). Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła w marcu 83,1 mld USD, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem o 11,2 mld USD (15,5%). Największą wartość umorzeń odnotowały akcyjne ETF posiadające ekspozycję na segment dużych amerykańskich spółek (36,3 mld USD) i małych spółek (11,9 mld USD).

Saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło w marcu +12,8 mld USD i było o 0,2 mld USD (1,3%) lepsze od lutowego. W pierwszym kwartale 2012 r. saldo to wyniosło ogółem +53,2 mld USD i było aż o 125,3% lepsze od wyniku odnotowanego w analogicznym okresie 2011 r. Najlepsze saldo zanotowały w marcu br. fundusze amerykańskich dużych spółek (+8,2 mld USD) i fundusze obligacji korporacyjnych (+2,3 mld USD). Najgorsze saldo stało się natomiast udziałem funduszy małych (-2,4 mld USD) i średnich (-0,9 mld USD) amerykańskich spółek.

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu marca 2012 r. 1193, co oznacza wzrost o 6 w stosunku do lutego. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (406 – wzrost w marcu o 1). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (305 – wzrost o 1) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (288 – spadek o 1). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 187 dłużnych funduszy ETF (wzrost o 7) oraz 8 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian w porównaniu z lutym).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.