Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – marzec 2011 r.

W marcu 2011 r. rynek funduszy typu ETF w Stanach Zjednoczonych odnotował siódmy z kolei wzrost wartości zarządzanych aktywów. Według danych Investment Company Institute suma środków finansowych ulokowanych w ETF-ach zwiększyła się o 20,0 mld USD (1,9%) do 1 055,0 mld USD. W pierwszym kwartale 2011 roku aktywa ETF-ów w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 63,1 mld USD, czyli o 6,4%.

Inaczej niż zazwyczaj, tym razem w największym stopniu zwiększyły się aktywa akcyjnych funduszy ETF powiązane z międzynarodowymi i globalnymi indeksami (global/international equity). Zanotowały one wzrost wartości zarządzanych aktywów o 12,9 mld USD (4,7%) do poziomu 286,9 mld USD. Najbardziej dynamicznie w tej grupie wzrosły aktywa funduszy dających ekspozycję na rynek pojedynczego kraju (single country) (o 11,5%) oraz funduszy emerging markets (o 6,5%). W przypadku tej ostatniej grupy był to pierwszy miesięczny wzrost aktywów w 2011 r..

W przypadku największej kategorii amerykańskich funduszy ETF, tj. podmiotów inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity) marzec okazał się stosunkowo słaby – ich aktywa zwiększyły się jedynie o 0,6% (3,5 mld USD). Ogółem w tych ETF-ach zgromadzono w końcu I kwartału 622,0 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.