Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – maj 2014 r.

Według Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych, które m.in. monitoruje rynek instytucji wspólnego inwestowania w USA – w końcu maja wartość aktywów funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła 1775,2 mld USD (nowy rekord), co oznacza wzrost w porównaniu z kwietniem o 41,6 mld USD (2,4%). W pierwszych pięciu miesiącach 2014 roku aktywa amerykańskich ETF-ów zwiększyły się o 100,6 mld USD (6,0%), podczas gdy w analogicznym okresie 2013 roku wzrost aktywów wyniósł 143,7 mld USD (10,7%).

Wzrost wartości aktywów odnotowały w maju wszystkie główne kategorie funduszy ETF. Aktywa amerykańskich ETF-ów inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) wzrosły o 12,8 mld USD (1,2%) do 1068,7 mld USD. W ramach tej kategorii aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) zwiększyły się o 8,2 mld USD (1,1%) do 774,4 mld USD, zaś aktywa ETF-ów naśladujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) wzrosły o 4,6 mld USD (1,6%) do 294,3 mld USD. Podobnie jak miesiąc wcześniej największy w ujęciu nominalnym wzrost aktywów zapisały na swoim koncie akcyjne fundusze ETF odwzorowujące międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – w końcu maja aktywa tych funduszy były o 15,7 mld USD (3,8%) wyższe niż kwietniu osiągając wartość 428,2 mld USD. W znaczącym stopniu zwiększyły się także aktywa dłużnych ETF-ów (bond ETFs). Po wzroście o 13,1 mld USD (5,0%) podmioty te zarządzały aktywami o wartości 276,4 mld USD. Wartość środków zgromadzonych przez hybrydowe ETF-y (hybrid ETFs) zwiększyła się natomiast o 130 mln USD (7,1%) do 1951 mln USD.

Aktywność inwestorów w zakresie nabyć i sprzedaży tytułów uczestnictwa funduszy ETF okazała się w maju nieco niższa niż w kwietniu. Według danych ICI wartość wyemitowanych tytułów uczestnictwa funduszy ETF (nabytych przez inwestorów) wyniosła 97,4 mld USD i była o 9,8 mld USD (9,1%) mniejsza niż miesiąc wcześniej. Natomiast wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła 84,2 mld USD i była niższa niż w kwietniu o 3,5 mld USD (-4,0%). Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosło +13,2 mld USD i było o 32,2% niższe niż w poprzednim miesiącu. W okresie od stycznia do maja 2014 roku łączne saldo wyniosło +47,2 mld USD i było o 41,4% niższe niż w analogicznym okresie 2013 roku.

Według danych ICI w końcu maja 2014 r. w Stanach Zjednoczonych funkcjonowało 1346 funduszy ETF – o 11 więcej niż miesiąc wcześniej (po korekcie). Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (457 – o 3 więcej niż w kwietniu). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (317 – wzrost o 1) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (304 – wzrost o 2). Ponadto na amerykańskim rynku są obecne 252 dłużne fundusze ETF (wzrost o 4) oraz 16 hybrydowych funduszy ETF (wzrost o 1).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.