Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – maj 2010 r.

Pogorszenie koniunktury na amerykańskich parkietach w maju sprawiło, iż po raz drugi w 2010 roku (poprzednio w styczniu) amerykański rynek exchange-traded funds zanotował spadek wartości zarządzanych aktywów. Według danych Investment Company Institute (ICI) – instytucji monitorującej rynek instytucji wspólnego inwestowania w Stanach Zjednoczonych – ich wartość zmniejszyła się w maju o 47,8 mld USD (5,8%) osiągając wartość 783,1 mld USD. Od początku bieżącego roku wartość środków finansowych zarządzanych przez amerykańskie ETF-y wzrosła jedynie o 5,9 mld USD, czyli o 0,8%.

Do tak znaczącego spadku wartości aktywów na całym rynku przyczyniły się przede wszystkim akcyjne fundusze ETF rynku krajowego (domestic equity), których aktywa zmniejszyły się o 29,5 mld USD (6,0%) do 461,1 mld USD. Wśród tej kategorii podmiotów w największym stopniu zmniejszyły się aktywa ETF-ów odwzorowujących indeksy szerokiego rynku (broad-based) (o 26,7 mld USD – 8,3%) do 296,7 mld USD. Z kolei w tej grupie największy spadek wartości zarządzanych środków stał się udziałem funduszy naśladujących indeksy dużych spółek (large cap) (15,0 mld USD – 8,0%) oraz indeksy średnich spółek (mid cap) (4,5 mld USD – 10,6%). Wartość aktywów sektorowych funduszy ETF (sector-industry) zanotowała spadek jedynie o 2,8 mld USD (1,7%) do poziomu 164,4 mld USD. W tej kategorii siedem grup funduszy odnotowało spadek aktywów (największy – o 2,5 mld USD – fundusze surowców naturalnych), natomiast wzrost stał się udziałem dwóch kategorii funduszy (największy – aż o 5,8 mld USD – dotyczył funduszy rynku towarowego).

Aktywa akcyjnych funduszy ETF powiązanych z międzynarodowymi i globalnymi indeksami (global/international equity) odnotowały w maju spadek o 20,4 mld USD (9,3%) osiągając poziom 198,2 mld USD. W tej kategorii najwięcej straciły fundusze emerging markets (9,9 mld USD) oraz międzynarodowe (international) (6,1 mld USD). Spadły także aktywa funduszy hybrydowych (hybrid) – o 7 mln USD do 233 mln USD.

Wzrost wartości zarządzanych środków zanotowały natomiast obligacyjne fundusze ETF – w końcu maja ich aktywa były o 2,2 mld USD (1,8%) wyższe niż miesiąc wcześniej i wyniosły 123,6 mld USD. Wśród tych funduszy obligacji najwięcej zyskały ETF-y obligacji obligacji rządowych (1,8 mld USD, 3,7%). Jedyną grupą funduszy obligacji, która odnotowała spadek wartości zarządzanych aktywów były fundusze międzynarodowych obligacji – o 0,4 mld USD.

Wartość wyemitowanych w maju tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła aż 108,6 mld USD – o 48,5% więcej niż w kwietniu i najwięcej od grudnia 2008 r. Najwięcej tytułów uczestnictwa wyemitowały fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek (50,0 mld USD), fundusze akcji rynku krajowego małych spółek (11,8 mld USD) oraz fundusze towarowe (7,5 mld USD). Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wzrosła w porównaniu z poprzednim miesiącem aż o 64,5% do 101,1 mld USD (najwięcej od października 2008 r.). Największą wartość umorzeń odnotowały akcyjne ETF posiadające ekspozycję na segment dużych (50,2 mld USD) i małych amerykańskich spółek (11,8 mld USD). W rezultacie ogólne saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło w maju +7,5 mld USD – było zatem dodatnie mimo niesprzyjającej sytuacji na rynkach finansowych, ale o 4,2 mld USD (35,6%) niższe niż w kwietniu. Najlepsze saldo zanotowały fundusze towarowe (5,3 mld USD) i obligacji rządowych (2,3 mld USD). Najgorsze saldo odnotowały fundusze nieruchomości (-1,0 mld USD) oraz fundusze akcyjne średnich spółek (-1,0 mld USD).

Liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu maja 860, co oznacza spadek o 5 w stosunku do końca kwietnia. Największą reprezentację posiadają międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (274 – wzrost o 3), amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (238 – spadek o 8) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (230 – spadek o 2). Ponadto na amerykańskim rynku – według danych ICI – funkcjonuje 112 funduszy dłużnych oraz 6 funduszy hybrydowych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.