Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – luty 2015 r.

Według danych opublikowanych przez Investment Company Institute (ICI) – narodowe stowarzyszenie amerykańskich firm inwestycyjnych monitorującego rynek instytucji wspólnego inwestowania w USA – luty 2015 r. okazał się prawdopodobnie rekordowym miesiącem w historii amerykańskiego rynku funduszy ETF. W tym miesiącu wartość aktywów exchange-traded funds zwiększyła się aż o 106,7 mld USD (5,5%) – dotychczas największy wzrost (według danych sięgających początku 2008 r.) odnotowano w październiku 2011 r. (103,5 mld USD). W rezultacie wartość aktywów funduszy ETF notowanych na amerykańskich parkietach po raz pierwszy w historii przekroczyła poziom 2 bilionów dolarów i wyniosła 2061,4 mld USD. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku aktywa ETF-ów w USA wzrosły o 87,0 mld USD (4,4%), podczas gdy w analogicznym okresie 2014 r. wzrost ten wyniósł jedynie 25,8 mld USD (1,5%).

Wszystkie główne kategorie funduszy ETF odnotowały w lutym wzrost wartości zarządzanych aktywów. Aktywa amerykańskich funduszy ETF inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) wzrosły o 61,0 mld USD (5,0%) do 1280,3 mld USD. W ramach tej kategorii aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) zwiększyły się o 56,6 mld USD (6,4%) do 946,4 mld USD, zaś ETF-ów replikujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) o 4,9 mld USD (1,5%) do 333,9 mld USD. Akcyjne ETF-y replikujące międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) zarządzały w końcu lutego środkami o wartości 457,8 mld USD, czyli o 33,4 mld USD (7,9%) większymi niż miesiąc wcześniej. Aktywa dłużnych funduszy ETF (bond ETFs) odnotowały wzrost o 11,5 mld USD (3,7%) do 319,9 mld USD. Natomiast środki zarządzane przez hybrydowe fundusze ETF (hybrid ETFs) zwiększyły się o 222 mln USD (7,1%) do 3365 mln USD.

Aktywność inwestorów na amerykańskim rynku funduszy ETF w lutym była mniejsza niż w styczniu, zwłaszcza po stronie podażowej. Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) wyniosła 120,2 mld USD i była o 9,3 mld USD (7,2%) niższa niż miesiąc wcześniej. Z kolei wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem aż o 45,9 mld USD (34,4%) do 87,5 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło zatem +32,7 mld USD – był to trzeci najlepszy rezultat w ostatnich 12 miesiącach. W pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku saldo to wyniosło +28,8 mld USD i było o 24,5 mld USD wyższe niż w tym samym okresie 2014 r.

Według danych ICI w końcu lutego 2015 r. w USA funkcjonowały 1423 fundusze ETF – o 18 więcej niż w styczniu. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – jest ich 507 (wzrost o 8 wobec stycznia). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (320 – wzrost o 3) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (313 – wzrost o 5). Ponadto na amerykańskim rynku dostępne są 263 dłużne ETF-y (wzrost o 2) oraz 20 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.