Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – luty 2014 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych, które m.in. monitoruje rynek instytucji wspólnego inwestowania w USA – wartość aktywów ulokowana w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych wzrosła w lutym aż o 85,6 mld USD (5,3%) odnotowując rekord na poziomie 1700,4 mld USD. Był to największy wzrost aktywów w tym segmencie amerykańskiego rynku finansowego od lipca 2013 r. W pierwszych dwóch miesiącach 2014 roku aktywa amerykańskich funduszy ETF zwiększyły się o 25,8 mld USD (1,5%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wzrost aktywów sięgnął 70,9 mld USD (5,3%).

Wzrost wartości aktywów zanotowały w styczniu wszystkie bez wyjątku główne grupy exchange-traded funds. Aktywa amerykańskich ETF-ów inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) zwiększyły się o 48,2 mld USD (4,9%) ponownie przekraczając granicę miliarda dolarów (1035,4 mld USD). Było to zasługą zarówno ETF-ów amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs), których aktywa wzrosły o 28,8 mld USD (4,0%) do 749,3 mld USD, jak też ETF-ów odwzorowujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs), których aktywa zwiększyły się o 19,3 mld USD (7,2%) do 286,1 mld USD. Znaczący wzrost aktywów zanotowały także akcyjne fundusze ETF odwzorowujące międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – w końcu lutego były one o 19,1 mld USD (5,0%) wyższe niż w styczniu osiągając poziom 396,6 mld USD. Bardzo udany okazał się luty także dla dłużnych ETF-ów (bond ETFs) – aktywa tej kategorii podmiotów zwiększyły się o 18,3 mld USD (7,4%) do 266,4 mld USD. Wreszcie aktywa hybrydowych ETF-ów (hybrid ETFs) zwyżkowały o 83 mln USD (5,5%) do 1605 mln USD.

Aktywność inwestorów w zakresie kupna tytułów uczestnictwa funduszy ETF okazała się w lutym zdecydowanie wyższa niż miesiąc wcześniej, podczas gdy wielkość umorzeń pozostała na poziomie zbliżonym do styczniowego poziomie. Według danych ICI wartość wyemitowanych tytułów uczestnictwa funduszy ETF (nabytych przez inwestorów) wyniosła 139,2 mld USD i była o 33,9 mld USD (32,2%) wyższa niż w styczniu. Z kolei wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła 119,7 mld USD i była niższa niż w styczniu o 0,8 mld USD (-0,7%). Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych okazało się zatem dodatnie i wyniosło 19,5 mld USD. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku saldo to wyniosło +4,4 mld USD i było o 88% niższe niż w analogicznym okresie 2013 roku (+35,9 mld USD).

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu lutego 2014 r. 1327 – o 7 więcej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (449 – o 1 więcej niż w styczniu). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (314 – wzrost o 2) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (300 – bez zmian). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 249 dłużnych funduszy ETF (wzrost o 4) oraz 15 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.