Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – luty 2013 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) – organizacji monitorującej rynek instytucji wspólnego inwestowania w USA – wartość aktywów ulokowana w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych osiągnęła w końcu lutego br. nowy rekordowy poziom 1408,0 mld USD. Oznacza to wzrost o 2,5 mld USD (0,2%) wobec poprzedniego miesiąca. W pierwszych dwóch miesiącach 2013 r. aktywa te zwiększyły się o 70,9 mld USD (5,3%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wzrost ten sięgnął 134,4 mld USD (12,8%).

Wzrost aktywów zanotowały w lutym amerykańskie fundusze ETF inwestujące na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) – o 2,7 mld USD (0,3%) do 812,3 mld USD. Było to jednak wyłącznie zasługą ETF-ów amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs), których aktywa zwiększyły się o 8,3 mld USD (1,5%) i wyniosły na koniec miesiąca 548,7 mld USD. Spadek wartość zarządzanych aktywów odnotowały natomiast ETF-y odwzorowujące indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) – w końcu lutego zarządzały one środkami o wartości 263,6 mln USD, czyli o 5,7 mld USD (2,1%) mniejszymi niż miesiąc wcześniej. Niewielki spadek aktywów dotknął również akcyjne fundusze ETF replikujące międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – w końcu lutego były one o 2,0 mld USD (0,6%) niższe niż w styczniu (w sumie wyniosły 349,9 mld USD).

Wzrost wartości aktywów zanotowały dwie pozostałe kategorie ETF-ów. Aktywa dłużnych funduszy ETF (bond ETFs) zwiększyły się o 1,7 mld USD (0,7%) do poziomu 244,9 mld USD. Wysoką dynamikę wzrostu aktywów odnotowały – podobnie jak to miało miejsce w styczniu – hybrydowe fundusze ETF (hybrid ETFs). Po wzroście o 14,9% (111 mln USD) zakończyły miesiąc na poziomie 854 mln USD.

Wartość wyemitowanych w lutym tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła 88,8 mld USD i była aż o 34,9 mld USD (28,2%) niższa niż w styczniu. Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła natomiast 80,9 mld USD, co oznaczało spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem o 14,7 mld USD (15,4%). W efekcie saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych w lutym wyniosło +7,9 mld USD (o 72% mniej niż w styczniu). Od początku 2013 r. saldo to wyniosło 35,9 mld USD i było o 4,5 mld USD (11,0%) niższe niż w tym samym okresie 2012 r.

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu lutego 1206 – o 12 więcej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (404 – o 1 więcej niż w styczniu). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (305 – wzrost o 3) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (278 – wzrost o 5). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 205 dłużnych funduszy ETF (wzrost o 2) oraz 14 hybrydowych funduszy ETF (wzrost o 1).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.