Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – luty 2012 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) wartość aktywów ulokowana w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych wzrosła w lutym 2012 r. o 48,8 mld USD (4,3%) do rekordowego poziomu 1182,5 mld USD. Od początku tego roku wartość rynku ETF-ów w USA zwiększyła się o 134,4 mld USD, czyli o 12,8%.

Aktywa amerykańskich ETF-ów inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) wzrosły o 24,6 mld USD (3,7%) do 690,5 mld USD. Rezultat ten był zasługą istotnego wzrostu aktywów zarówno ETF-ów amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs), które zwiększyły swój stan posiadania o 14,6 mld USD (3,4%) do 444,1 mld USD, jak i ETF-ów odwzorowujących amerykańskie indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) których aktywa wzrosły o 10,0 mld USD (4,2%) do 246,4 mld USD. W pierwszej z ww. wymienionych kategorii funduszy ETF największy wzrost wartości zarządzanych środków w ujęciu nominalnym stał się udziałem podmiotów naśladujących indeksy dużych spółek (large cap) – o 5,7 mld USD. Natomiast w kategorii funduszy sektorowych największy wzrost aktywów zaliczyły w styczniu fundusze towarowe (commodities) (o 5,0 mld USD).

Aktywa akcyjnych funduszy ETF replikujących międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) zwiększyły się w lutym o 18,4 mld USD (6,8%) do 291,1 mld USD. Zdecydowanie najbardziej w tej grupie wzrosły aktywa funduszy rynków wschodzących (emerging markets) – o 13,3 mld USD do 152,9 mld USD; istotny wzrost (o 3,1 mld USD) odnotowały także fundusze międzynarodowe (international).

Aktywa dłużnych funduszy ETF (bond ETFs) w Stanach Zjednoczonych zwiększyły się o 5,8 mld USD (3,0%) przekraczając po raz pierwszy w historii poziom 200 miliardów dolarów (200,5 mld USD). Wśród tej grupy ETF-ów najwięcej zyskały ETF-y replikujące indeksy obligacji wysokodochodowych (high yield bond) (2,8 mld USD) i obligacji korporacyjnych (corporate bond) (2,6 mld USD). Aktywa hybrydowych ETF-ów (hybrid ETFs) wzrosły w lutym o 15 mln USD (3,7%) do 418 mln USD.

Lutym stał pod znakiem wyraźnie mniejszej niż w poprzednich miesiącach aktywności inwestorów na rynku ETF-ów. Wartość wyemitowanych w lutym tytułów uczestnictwa funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła 84,6 mld USD i była nie tylko o 20,5 mld USD (19,5%) niższa niż w styczniu, ale też najniższa od maja ubiegłego roku. Najwięcej tytułów uczestnictwa wyemitowały fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek (large cap) – 30,3 mld USD i fundusze akcji rynku krajowego małych spółek (small cap) (8,4 mld USD). Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła w lutym 72,0 mld USD, czyli była o 5,3 mld USD (6,8%) mniejsza niż miesiąc wcześniej i najniższa od lutego 2011 r. Największą wartość umorzeń odnotowały akcyjne ETF posiadające ekspozycję na segment dużych amerykańskich spółek (34,8 mld USD) i małych spółek (7,0 mld USD).

Ogólne saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło w lutym +12,6 mld USD. Choć okazało się ono aż o 15,2 mld USD (54,6%) gorsze od wyniku styczniowego, to rezultat ten był i tak lepszy od ubiegłorocznej średniej (+9,8 mld USD). Najlepsze saldo zanotowały w lutym fundusze emerging markets (+5,6 mld USD), fundusze towarowe (+2,8 mld USD) i fundusze obligacji korporacyjnych (+2,5 mld USD). Najgorsze saldo stało się natomiast udziałem funduszy dużych amerykańskich firm (-4,5 mld USD).

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu lutego 1187, co oznacza wzrost o 32 w stosunku do stycznia. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (406 – wzrost w lutym o 22). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (304 – bez zmian) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (289 – bez zmian). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 180 dłużnych funduszy ETF (wzrost o 9) oraz 8 hybrydowych funduszy ETF (wzrost o 1).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.