Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – listopad 2016 r.

Tylko miesiąc trwała korekta na rynku funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych. Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych zajmującego się m.in. monitorowaniem rynku instytucji wspólnego inwestowania w USA – w listopadzie wartość aktywów ETF-ów w USA ponownie wzrosła, tym razem o 80,2 mld USD (to trzeci najwyższy wzrost aktywów w tym roku), czyli o 3,4%. W rezultacie amerykański rynek ETF-ów odnotował kolejny rekord – w końcu listopada aktywa zgromadzone w tych instrumentach finansowych były warte 2438,3 mld USD. W pierwszych 11 miesiącach 2016 roku wartość aktywów funduszy ETF w USA zwiększyła się o 337,9 mld USD (16,1%), podczas gdy w analogicznym okresie 2015 roku wzrosła o 148,9 mld USD (7,5%).

Motorem wzrostu rynku funduszy ETF w listopadzie były podmioty odwzorowujące wyniki indeksów krajowego (tzn. amerykańskiego) rynku akcji. Ich aktywa zwiększyły się aż o 100,3 mld USD (7,0%) do 1526,4 mld USD. W ramach tej kategorii aktywa ETF-ów amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) wzrosły o 82,1 mld USD (7,6%) do 1167,0 mld USD, zaś aktywa ETF-ów naśladujących wyniki akcyjnych indeksów sektorowych (sector/industry domestic ETFs) zwiększyły się o 18,2 mld USD (5,3%) do 359,4 mld USD. W minimalnym stopniu wzrosły także aktywa hybrydowych funduszy ETF (hybrid ETFs) – o 51 mln USD, czyli o 1,1%. W przypadku pozostałych głównych kategorii funduszy ETF mieliśmy do czynienia ze spadkiem wartości aktywów. Aktywa funduszy replikujących wyniki indeksów międzynarodowych i globalnych rynków akcji (global/international equity ETFs) zmniejszyły się o 14,0 mld USD (2,8%) do 485,9 mld USD, natomiast aktywa ETF-ów powiązanych z indeksami rynku obligacji (bond ETFs) spadły o 6,1 mld USD (1,4%) do 421,2 mld USD.

W listopadzie bardzo dynamicznie wzrosła aktywność inwestorów lokujących lub wycofujących swój kapitał w/z tytuły/ów uczestnictwa funduszy ETF. Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych w listopadzie udziałów w ETF-ach (gross issuance) wzrosła w porównaniu z październikiem o 76,8 mld USD (66,7%) i wyniosła aż 192,0 mld USD! Istotnie wzrosła również wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) – o 44,9 mld USD (46,1%) do 142,4 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło w listopadzie +49,6 mld USD. To najlepszy jak dotąd wynik w 2016 roku i najlepszy od grudnia 2014 roku. Od początku 2016 roku saldo to wyniosło +224,1 mld USD i było o 29,7 mld USD (15,3%) wyższe niż w tym samym okresie 2015 roku.

Jak poinformowało ICI w końcu listopada w Stanach Zjednoczonych funkcjonowały 1694 fundusze ETF – o 2 więcej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – 625 (o dwa mniej niż w październiku). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (386 – wzrost o 1) i amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (375 – bez zmian). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 286 dłużnych ETF-ów (wzrost o 3) oraz 22 hybrydowe ETF-y (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.