Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – listopad 2015 r.

Po rekordowym wzroście wartości aktywów netto (WAN) ETF-ów w Stanach Zjednoczonych w październiku, w listopadzie skala wzrostu WAN była zdecydowanie mniejsza. Według danych opublikowanych przez Investment Company Institute (ICI) aktywa te zwiększyły się jedynie o 19,1 mld USD (0,9%), co jednak pozwoliło osiągnąć historyczny rekord w wysokości 2123,2 mld USD (poprzedni rekord został ustanowiony w maju i wynosił 2117,3 mld USD). W pierwszych 11 miesiącach 2015 roku aktywa funduszy ETF w USA zwiększyły się o 148,9 mld USD (7,5%), podczas gdy w tym samym okresie 2014 r. wzrosły o 280,0 mld USD (16,7%).

Wzrost wartości aktywów na całym rynku był wyłącznie zasługą amerykańskich funduszy ETF naśladujących indeksy krajowego rynku akcji (domestic equity ETFs) – ich aktywa zwiększyły się o 23,2 mld USD (1,8%) do 1294,6 mld USD. W ramach tej kategorii aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) wzrosły o 21,4 mld USD (2,3%) do 971,4 mld USD, zaś ETF-ów replikujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) o 1,8 mld USD (0,6%) do 323,3 mld USD. Minimalny spadek aktywów – o 1,3 mld USD (0,3%) do 482,6 mld USD – odnotowały natomiast akcyjne ETF-y odwzorowujące międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs). Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku hybrydowych funduszy ETF (hybrid ETFs) i dłużnych ETF-ów (bond ETFs). Te pierwsze zakończyły listopad spadkiem aktywów o 27 mln USD (0,3%) do 3775 mln USD. Z kolei aktywa podmiotów odwzorowujących indeksy rynku instrumentów o stałym dochodzie zmniejszyły się o 2,7 mld USD (0,8%) do 342,2 mld USD.

Aktywność inwestorów na amerykańskim rynku ETF-ów w listopadzie gwałtowanie spadła w porównaniu z październikiem. Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) wyniosła 92,0 mld USD i była aż o 60,9 mld USD (39,8%) niższa niż miesiąc wcześniej. Z kolei wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) zmniejszyła się w porównaniu z październikiem o 58,6 mld USD (47,0%) do 66,1 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło +25,9 mld USD. W pierwszych jedenastu miesiącach 2015 r. łączne saldo wpłat i wypłat do ETF-ów wyniosło +193,4 mld USD i było o 3,4 mld USD (1,8%) wyższe niż w analogicznym okresie 2014 r.

Według danych ICI w końcu listopada w USA funkcjonowały 1574 fundusze ETF – o 19 więcej niż w końcu października. Najliczniejszą grupę stanowiły międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – 584 (wzrost o 13 wobec października). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (350 – wzrost o 4) oraz amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (343 – bez zmian). Ponadto na amerykańskim rynku dostępnych jest 276 dłużnych ETF-ów (wzrost o 2) oraz 21 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.