Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – listopad 2014 r.

W listopadzie 2014 r., według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych monitorującego rynek instytucji wspólnego inwestowania w USA, wartość aktywów ulokowanych w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 65,6 mld USD (3,5%) (drugi największy wzrost w 2014 roku) ustanawiając kolejny rekord na poziomie 1954,6 mld USD. W pierwszych jedenastu miesiącach 2014 roku aktywa ETF-ów notowanych na amerykańskich parkietach wzrosły o 280,0 mld USD (16,7%), podczas gdy w tym samym okresie 2013 roku wzrost aktywów wyniósł 305,9 mld USD (22,9%).

Wszystkie główne kategorie funduszy ETF odnotowały w listopadzie 2014 r. wzrost wartości zarządzanych aktywów. Aktywa amerykańskich funduszy ETF inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) wzrosły o 53,3 mld USD (4,6%) do 1221,0 mld USD. W ramach tej kategorii aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) zwiększyły się o 47,2 mld USD (5,5%) do 911,2 mld USD, natomiast ETF-ów odwzorowujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) o 6,1 mld USD (2,0%) do 309,8 mld USD. Akcyjne ETF-y replikujące międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) zarządzały w końcu listopada 2014 r. środkami o wartości 434,4 mld USD, czyli o 10,1 mld USD (2,4%) większymi niż miesiąc wcześniej. Stosunkowo skromny wzrost aktywów – o 1,9 mld USD (0,6%) – odnotowały natomiast dłużne fundusze ETF (bond ETFs); ich aktywa sięgnęły 296,1 mld USD. Po raz pierwszy w historii poziom 3 mld USD aktywów przekroczyły hybrydowe fundusze ETF (hybrid ETFs). W końcu listopada 2014 r. w tego typu ETF-ach zgromadzonych było 3044 mln USD – o 203 mln USD (7,1%) więcej niż w październiku.

Aktywność inwestorów na amerykańskim rynku funduszy ETF w listopadzie 2014 r. była zdecydowanie mniejsza niż w październiku. Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) była o 44,7 mld USD (26,3%) niższa niż miesiąc wcześniej i wyniosła 124,9 mld USD. Natomiast wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) zmniejszyła się w porównaniu z październikiem aż o 58,4 mld USD (41,1%) i wyniosła 83,6 mld USD. Tym samym saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF osiągnęło najwyższy w tym roku poziom +41,3 mld USD. Było to jednocześnie najwyższe saldo od blisko sześciu lat (od grudnia 2008 r., kiedy to wyniosło +44,6 mld USD) i jedno z najwyższych w całej historii amerykańskiego rynku ETF-ów. W pierwszych jedenastu miesiącach 2014 roku przewaga wpłat nad wypłatami wyniosła +190,0 mld USD i była o 30,1 mld USD (18,8%) wyższa niż w analogicznym okresie 2013 r.

Według danych ICI w końcu listopada 2014 r. w USA funkcjonowało 1411 funduszy ETF – o 8 więcej niż w końcu października. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – jest ich 494 (o 2 więcej niż miesiąc wcześniej). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (319 – wzrost o 1) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (314 – bez zmian). Ponadto na amerykańskim rynku jest dostępnych 265 dłużnych funduszy ETF (wzrost o 5) oraz 19 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.