Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – listopad 2013 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych, które m.in. monitoruje rynek instytucji wspólnego inwestowania w USA – w listopadzie, po trzecim z rzędu wzroście, wartość aktywów ulokowana w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się o 28,4 mld USD (1,8%) do 1643,0 mld USD (to nowy rekord amerykańskiego rynku ETF-ów). W pierwszych 11 miesiącach 2013 roku aktywa amerykańskich funduszy ETF zwiększyły się o 305,9 mld USD (22,9%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wzrost aktywów sięgnął 246,8 mld USD (23,5%).

W listopadzie wzrosły aktywa prawie wszystkich głównych kategorii funduszy ETF – wyjątkiem okazały się jedynie (podobnie jak w październiku) fundusze dłużne. Aktywa amerykańskich ETF-ów inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) zwiększyły się o 26,2 mld USD (2,7%) zbliżając się na wyciągnięcie ręki do granicy 1 biliona dolarów (998,7 mld USD). Była to niemal wyłącznie zasługa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs), których aktywa zwiększyły się o 25,0 mld USD (3,5%) i wyniosły na koniec listopada 731,1 mld USD. W znacznie mniejszym stopniu zwiększyły się aktywa ETF-ów replikujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) – o 1,2 mld USD (0,5%) do 267,6 mld USD. Nieco tylko większy wzrost aktywów zanotowały akcyjne fundusze ETF odwzorowujące międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – w końcu listopada były one o 3,3 mld USD (0,8%) wyższe niż w październiku osiągając poziom 392,1 mld USD. O 28 mln USD (2,0%) do 1412 mln USD zwiększyły się aktywa hybrydowych ETF-ów (hybrid ETFs). Natomiast suma środków finansowych ulokowanych w dłużnych funduszach ETF (bond ETFs) zmniejszyła się – drugi miesiąc z kolei – tym razem o 1,0 mld USD (0,4%) do 247,7 mld USD.

Listopad był trzecim z kolei miesiącem, w którym wartość nabyć tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyraźnie przewyższyła wartość ich umorzeń, choć aktywność inwestorów w tym segmencie rynku była znacznie mniejsza niż we wrześniu i październiku. Według danych ICI wartość wyemitowanych tytułów uczestnictwa funduszy ETF (nabytych przez inwestorów) wyniosła 88,1 mld USD i była aż o 38,3 mld USD (30,3%) niższa niż miesiąc wcześniej. Natomiast wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła 74,7 mld USD i również była zdecydowanie mniejsza niż w październiku (o 26,4 mld USD, 26,1%). Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych w listopadzie wyniosło +13,35 mld USD. Od stycznia do listopada 2013 r. saldo to wyniosło już +159,9 mld USD i było o 7,1 mld USD (4,6%) wyższe niż w analogicznym okresie 2012 roku.

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu listopada 1285 – o 5 więcej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (436 – o 5 więcej niż w październiku). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (311 – spadek o 3) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (291 – bez zmian). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonują 233 dłużne fundusze ETF (wzrost o 3) oraz 14 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.