Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – listopad 2010 r.

W listopadzie 2010 r. rynek funduszy typu ETF (exchange-traded funds) w Stanach Zjednoczonych odnotował trzeci z kolei i siódmy w 2010 roku wzrost wartości zarządzanych aktywów. Jednak wzrost ten – według danych Investment Company Institute (ICI), instytucji monitorującej rynek instytucji wspólnego inwestowania w USA – okazał się stosunkowo niewielki. Wartość aktywów ulokowanych w ETF-ach zwiększyła się jedynie o 4,1 mld USD (0,4%). W końcu listopada wartość rynku ETF-ów w USA osiągnęła rekordowy poziom 927,6 mld USD. Od początku 2010 roku aktywa ETF-ów w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 150,5 mld USD (19,4%).

Wzrost aktywów funduszy ETF w listopadzie był możliwy wyłącznie wskutek wzrostu wartości środków ulokowanych w akcyjnych ETF-ach inwestujących na rynku krajowym (domestic equity). Ich aktywa zwiększyły się o 10,2 mld USD (2,0%) do 527,4 mld USD. Wśród tej kategorii podmiotów w największym stopniu wzrosły aktywa ETF-ów odwzorowujących indeksy sektorowe (sector-industry) – o 7,8 mld USD (4,2%) do 191,6 mld USD. W tej kategorii największy nominalnie wzrost osiągnęły – tak jak miesiąc wcześniej – fundusze towarowe (commodities) – o 4,4 mld USD do 97,1 mld USD. Z kolei największą dynamiką wzrostu aktywów mogły pochwalić się fundusze surowców naturalnych (natural resources) – 12,6%. Fundusze szerokiego rynku (broad-based) powiększyły swój stan posiadania o 2,4 mld USD (0,7%) do 335,8 mld USD. W tej grupie największy wzrost wartości zarządzanych środków stał się udziałem funduszy naśladujących indeksy małych spółek (small cap) (o 2,8 mld USD), dzięki czemu ta kategoria ETF-ów zdystansowała pod względem wartości aktywów (po dwumiesięcznej przerwie) fundusze replikujące indeksy średnich spółek (mid cap) – 44,6 mld USD wobec 43,6 mld USD.

Akcyjne fundusze ETF powiązane z międzynarodowymi i globalnymi indeksami (global/international equity) zanotowały w listopadzie 2010 r. spadek wartości zarządzanych aktywów – o 3,9 mld USD (-1,5%) do poziomu 259,0 mld USD. Najbardziej w tej grupie spadły aktywa funduszy międzynarodowych (international) – o 2,3 mld USD i emerging markets – o 2,2 mld USD.

Również pozostałe kategorie amerykańskich ETF-ów zanotowały w listopadzie spadek wartości zarządzanych aktywów. Aktywa obligacyjnych funduszy ETF były o 2,2 mld USD (1,5%) niższe niż miesiąc wcześniej i wyniosły 141,0 mld USD. Wśród tych funduszy najwięcej straciły ETF-y replikujące indeksy obligacji rządowych (government bond) – 1,1 mld USD. W przypadku funduszy hybrydowych (hybrid) spadek aktywów wyniósł 2 mln USD osiągając wartość 312 mln USD.

Wartość wyemitowanych w listopadzie 2010 r. tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła 85,0 mld USD i była o 3,2 mld USD (3,9%) większa niż w październiku. Najwięcej tytułów uczestnictwa wyemitowały fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek (39,9 mld USD) i fundusze akcji rynku krajowego małych spółek (9,3 mld USD). Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła 78,4 mld USD – o 10,6 mld USD (15,6%) więcej niż w październiku. Największą wartość umorzeń odnotowały akcyjne ETF posiadające ekspozycję na segment dużych (43,3 mld USD) i małych amerykańskich spółek (7,8 mld USD). W rezultacie ogólne saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF było trzeci miesiąc z kolei dodatnie i wyniosło 6,6 mld USD. Najlepsze saldo zanotowały fundusze fundusze emerging markets (+1,7 mld USD), fundusze małych spółek (+1,6 mld USD) i fundusze surowców naturalnych (+1,5 mld USD). Zdecydowanie najgorsze saldo odnotowały fundusze dużych spółek (-3,4 mld USD). W pierwszych 11 miesiącach 2010 r. saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa ETF-ów wyniosło +91,8 mld USD.

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu listopada 920, co oznacza wzrost o 6 w stosunku do października. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (296 – wzrost o 5), amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (246 – bez zmian) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (243 – bez zmian). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 129 dłużnych funduszy ETF oraz 6 hybrydowych funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.