Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – lipiec 2016 r.

Niezwykle udany okazał się lipiec dla amerykańskiego rynku funduszy ETF. Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych zajmującego się m.in. monitorowaniem rynku instytucji wspólnego inwestowania w USA – w lipcu wartość aktywów ETF-ów w Stanach Zjednoczonych wzrosła aż o 120,0 mld USD (5,4%) osiągając rekordowy poziom 2349,3 mld USD. Lipcowy wzrost aktywów to jeden z najlepszych rezultatów w historii tego rynku – większe przyrosty odnotowano jedynie w październiku 2015 r. (148,5 mld USD) i w marcu bieżącego roku (144,6 mld USD). W pierwszych siedmiu miesiącach 2016 roku wartość aktywów ETF-ów w USA zwiększyła się już o 248,9 mld USD (11,8%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wzrosła jedynie o 135,7 mld USD (6,9%).

Zdecydowanie największy udział we wzroście aktywów całego amerykańskiego rynku funduszy ETF w lipcu miały fundusze odzwierciedlające wyniki indeksów krajowego rynku akcji (domestic equity ETFs). Ich aktywa zwiększyły się aż o 81,6 mld USD (6,0%) do rekordowego poziomu 1440,3 mld USD. W ramach tej kategorii aktywa ETF-ów amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) zwiększyły się o 70,3 mld USD (6,9%) do 1083,2 mld USD, zaś aktywa ETF-ów naśladujących akcyjne indeksy branżowe (sector/industry domestic ETFs) wzrosły o 11,3 mld USD (3,3%) do 357,0 mld USD. Znaczący wzrost aktywów stał się również udziałem ETF-ów mających za zadanie replikowanie wyników międzynarodowych i globalnych indeksów rynku akcji (global/international equity ETFs). Po wzroście o 26,7 mld USD (5,8%) zarządzały one w końcu lipca środkami finansowymi o wartości 491,4 mld USD. Kolejny udany miesiąc odnotowały fundusze ETF, których celem jest jak najdokładniejsze odwzorowywanie wyników indeksów rynku instrumentów o stałym dochodzie (bond ETFs) oraz hybrydowe ETF-y (hybrid ETFs). Te pierwsze powiększyły swoje aktywa o 11,5 mld USD (2,9%) do 413,2 mld USD, natomiast aktywa tych drugich wzrosły o 160 mln USD (3,7%) do 4474 mln USD.

Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) zmniejszyła się w lipcu w porównaniu z poprzednim miesiącem o 5,3 mld USD (3,5%) i wyniosła 143,3 mld USD. Z kolei wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) zmniejszyła się aż o 35,4 mld USD (26,9%) do 96,4 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło w lipcu +46,9 mld USD i było to najlepszy rezultat od grudnia 2014 r. W pierwszych siedmiu miesiącach 2016 r. saldo to wyniosło +112,4 mld USD, było zatem o 6,6 mld USD (5,6%) niższe niż w analogicznym okresie 2015 r.

Według danych ICI w końcu lipca 2016 r. w USA działały 1682 fundusze ETF – o 8 więcej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – 632 (wzrost o 6 wobec czerwca). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (375 – wzrost o 1) i amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (372 – bez zmian). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonują 283 dłużne ETF-y (wzrost o 1) oraz 20 hybrydowych ETF-ów (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.