Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – lipiec 2014 r.

Lipiec był drugim tegorocznym miesiącem, w którym zmniejszyła się wartość środków finansowych zarządzanych przez amerykańskie fundusze ETF. Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych, które m.in. monitoruje rynek instytucji wspólnego inwestowania w USA – w końcu lipca wartość aktywów exchange-traded funds w Stanach Zjednoczonych wyniosła 1817,1 mld USD i była o 14,7 mld USD (0,8%) niższa niż miesiąc wcześniej. W pierwszych siedmiu miesiącach 2014 roku aktywa amerykańskich ETF-ów zwiększyły się o 142,5 mld USD (8,5%), czyli o ponad 30 mld USD mniej niż w analogicznym okresie 2013 roku (+175,1 mld USD).

Aktywa amerykańskich funduszy ETF inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) zmniejszyły się w lipcu o 16,2 mld USD (1,5%) do 1099,7 mld USD. W ramach tej kategorii aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) spadły o 7,4 mld USD (4,9%) do 800,1 mld USD, zaś aktywa ETF-ów naśladujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) odnotowały spadek o 8,8 mld USD (2,9%) znajdując się ponownie poniżej granicy 300 mld USD (299,6 mld USD). Lipiec okazał się natomiast udany dla akcyjnych ETF-ów odwzorowujących międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs). Ich aktywa zwyżkowały o 3,3 mld USD (0,8%) do 443,3 mld USD. Na plusie zakończyły lipiec także hybrydowe ETF-y (hybrid ETFs) – w ciągu miesiąca aktywa tej kategorii funduszy zwiększyły się o 115 mln USD (5,5%). Aktywa dłużnych ETF-y (bond ETFs) zmalały o 1,9 mld USD (0,7%) i sięgnęły poziomu 271,8 mld USD.

Według danych ICI wartość wyemitowanych w lipcu tytułów uczestnictwa funduszy ETF (nabytych przez inwestorów) wyniosła 112,5 mld USD i była o 8,1 mld USD (6,7%) mniejsza niż w czerwcu. Natomiast wartość umorzonych udziałów w ETF-ach pozostała na poziomie zbliżonym do poprzedniego miesiąca i wyniosła 95,1 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło zatem +17,4 mld USD. Od początku 2014 roku łączne saldo wyniosło +89,6 mld USD – to o 16,6% mniej niż w pierwszych siedmiu miesiącach 2013 roku.

Według danych ICI w końcu lipca 2014 r. w USA funkcjonowało 1375 funduszy ETF – o 11 więcej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – jest ich 476 (o 3 więcej niż w czerwcu). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (318 – wzrost o 1) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (311 – wzrost o 6). Ponadto na amerykańskim rynku są dostępne 254 dłużne fundusze ETF (wzrost o 1) oraz 16 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.