Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – lipiec 2013 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych, które m.in. monitoruje rynek instytucji wspólnego inwestowania w USA – wartość aktywów ulokowana w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych po gwałtownym spadku w czerwcu, w lipcu wzrosła aż o 94,6 mld USD (6,7%) – był to największy miesięczny wzrost aktywów w tym segmencie rynku od października 2011 r.! W rezultacie aktywa ETF-ów w USA przekroczyły po raz pierwszy w historii poziom 1,5 bln USD osiągając wartość 1512,2 mld USD. Od początku 2013 r. aktywa amerykańskich funduszy ETF zwiększyły się o 175,1 mld USD (13,1%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wzrost aktywów sięgnął 144,1 mld USD (13,8%).

Wzrost aktywów zanotowały w lipcu wszystkie główne kategorie funduszy ETF. Amerykańskie ETF-y inwestujące na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) odnotowały wzrost aktywów aż o 74,0 mld USD (8,7%) do poziomu 925,3 mld USD. Gros tego wzrostu przypadło na fundusze ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs), których aktywa zwiększyły się o 57,1 mld USD (9,4%) i wyniosły na koniec miesiąca 665,5 mld USD. ETF-y odwzorowujące indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) odnotowały natomiast wzrost wartości zarządzanych aktywów o 16,9 mld USD (7,0%) do 259,7 mld USD. Wyraźnie zwiększyły się również aktywa akcyjnych funduszy ETF replikujących międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – w końcu lipca były one o 14,5 mld USD (4,5%) wyższe niż w czerwcu (w sumie wyniosły 335,5 mld USD).

Wartość środków finansowych zarządzanych przez dłużne fundusze ETF (bond ETFs) wzrosła o 6,0 mld USD (2,5%) do poziomu 250,1 mld USD. Z kolei hybrydowe fundusze ETF (hybrid ETFs) były w końcu lipca o 80 mln USD (6,3%) wyższe niż miesiąc wcześniej (sięgnęły 1360 mln USD) .

Amerykańscy inwestorzy bardzo chętnie nabywali do swoich portfeli tytuły uczestnictwa w funduszach ETF. Według danych ICI wartość wyemitowanych tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła bowiem 123,7 mld USD i była o 6,2 mld USD (5,3%) wyższa niż bardzo dobrym pod tym względem czerwcu. Mocno zmniejszyła się natomiast wartość umorzonych udziałów w ETF-ach – wyniosła ona bowiem jedynie 83,8 mld USD, co oznaczało spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem aż o 46,5 mld USD (35,7%). W efekcie saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych w lipcu wyniosło +39,8 mld USD – był to nie tylko najlepszy rezultat w tym roku, ale także najlepsze saldo od ponad czterech lat (od grudnia 2008 r.)! W pierwszych siedmiu miesiącach 2013 r. saldo to wyniosło +107,4 mld USD i było o 16,4 mld USD (18,0%) wyższe niż w tym samym okresie 2012 r.

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu lipca 1247 – o 15 więcej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (422 – o 4 więcej niż w czerwcu). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (301 – bez zmian) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (286 – wzrost o 5). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonują 224 dłużne fundusze ETF (wzrost o 6) oraz 14 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.