Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – lipiec 2012 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) wartość aktywów ulokowana w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się w lipcu 2012 r. o 25,6 mld USD (2,2%) do 1192,3 mld USD. Od początku 2012 roku wartość środków finansowych ulokowanych w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się o 144,1 mld USD, czyli o 13,8% (w tym samym okresie 2011 r. aktywa ETF-ów wzrosły o 93,7 mld USD).

Największy wzrost aktywów zanotowały w lipcu podmioty posiadające ekspozycję na rynek akcji. Według danych ICI aktywa amerykańskich funduszy ETF inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) zwiększyły się o 16,2 mld USD (2,4%) do 702,6 mld USD. Wzrost wartości zarządzanych aktywów stał się udziałem zarówno ETF-ów amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) (o 12,6 mld USD (2,8%) do 464,7 mld USD), jak też – choć w znacznie mniejszym stopniu – ETF-ów odwzorowujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) (o 3,7 mld USD (1,6% do 237,9 mld USD). Wzrosły również aktywa akcyjnych funduszy ETF replikujących międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – w końcu lipca wynosiły one 263,6 mld USD i były o 5,8 mld USD (2,3%) wyższe niż miesiąc wcześniej.

Aktywa dłużnych funduszy ETF (bond ETFs) w Stanach Zjednoczonych zwiększyły się w lipcu o 3,6 mld USD (1,6%) osiągając poziom 225,6 mld USD. Nieznacznie wzrosły również aktywa hybrydowych ETF-ów (hybrid ETFs) – o 19 mln USD (4,1%) do 482 mln USD.

Aktywność inwestorów na rynku ETF-ów w Stanach Zjednoczonych w lipcu była mniejsza niż miesiąc wcześniej. Wartość wyemitowanych tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła 85,9 mld USD i była o 11,9 mld USD (12,2%) niższa niż w czerwcu. Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła 73,0 mld USD, co oznacza spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem o 5,0 mld USD (6,4%). Saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło zatem w lipcu +12,9 mld USD i było o 6,9 mld USD (35,1%) mniejsze niż w czerwcu. Od początku 2012 r. saldo to wyniosło już w sumie +91,1 mld USD i było o 23,9 mld USD (35,6%) wyższe od wyniku zanotowanego w tym samym okresie 2011 r.

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu lipca 1228, co oznacza wzrost o 8 w stosunku do czerwca. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (405 – wzrost o 1 wobec czerwca). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (314 – wzrost o 4) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (296 – wzrost o 3). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonują 203 dłużne fundusze ETF (bez zmian) oraz 10 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.